V podjetju KIK Kamnik bodo začeli odstranjevati nevarne snovi

Nekdanja smodnišnica v Kamniku (KIK) je svoje čase pomembno zaznamovala celoten Kamnik. V dobrih časih je smodnišnica zaposlovala okrog 1.400 ljudi, kjer so v glavnem delali za nekdanjo Jugoslovansko ljudsko armado. Po osamosvojitvi so se stvari hitro začele spreminjati in danes je podjetje KIK – Kemijska industrija Kamnik, podjetje v stečaju.

Kot sporočajo v izjavi za javnost na Ministrstvu za notranje zadeve, bo v ponedeljek, 18. novembra 2013, Slovenska vojska skladno s sklepom Vlade RS začela izvajati sanacijo v tem podjetju v stečaju. Podjetje se je namreč v preteklosti ukvarjalo s proizvodnjo, prodajo in skladiščenjem eksplozivnih in drugih nevarnih snovi. Zaradi opustitve proizvodnje se je varnostna in okoljska problematika v kompleksu nekdanjega podjetja tako poslabšala, da je bilo treba v okviru delovne skupine, ki jo vodi Ministrstvo za notranje zadeve in vključuje predstavnike več resorjev, tudi Slovenske vojske, sprejeti vrsto ukrepov, s katerimi bodo poskrbeli za varnost prebivalcev in zaščito okolja.

Slovenska vojska je s svojo pirotehnično ekipo izdelala operativno izvedbeni načrt čiščenja in uničevanja nevarnih sredstev in snovi v kompleksu KIK. V načrtu so opredeljene vse metode in načini poteka sanacije. Razen stalnih poveljujočih na delovišču bo izmenjujoče sodelovalo 30 pripadnikov Slovenske vojske, v najboljših pogojih pa hkrati 20 pripadnikov na treh različnih mestih. Sodelovali bodo tudi pripadniki slovenske policije.

Postopki sanacije in uničevanja sredstev bodo izvedeni skladno z poslanstvom enote za vzdrževanje streliva, minskoeksplozivnih sredstev in raket z že utečenimi postopki in načini dela enote. Glavnino sredstev bodo uničili, preostali del pa razstavili in odpeljali v skladišče. V svoje delo so vključili visoke okoljevarstvene standardne in norme za ravnanje z oporečno embalažo in odpadno surovino. Odpadke bodo uvrščali v kategorije glede na način njihove klasifikacije, hrambe in načina uničenja.

Enota za sanacijo bo imela v podjetju KIK svoje delovne in nastanitvene prostore glede na možnost in trenutne infrastrukturne zmogljivosti v kompleksu. Pripadniki Slovenske vojske se bodo na delo v Kamnik vozili dnevno. Aktivnosti na deloviščih v podjetju KIK bodo potekale največ štiri delovne dni v tednu z eno ekipo in največ šest ur dnevno z obveznimi odmori. Določene aktivnosti bodo potekale tudi ob sobotah in nedeljah, še sporočajo iz Ministrstva za notranje zadeve.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Arhiv Domžalca
Tagi