V občini Lukovica zaključenih kar nekaj investicij v javno infrastrukturo

V občini Lukovica je bila zaključena rekonstrukcija lokalne ceste na odseku Brdo-Čeplje, prav tako sta bili izvedeni rekonstrukciji dela ceste v Suši in dela lokalne ceste Bršlenovici. V Žirovšah je bila zaključena obnova poškodovanega vozišča, pred OŠ Janka Kersnika ter Podružničnima šolama v Krašnji in Blagovici pa je bila izvedena obnova talnih označb ter v večjem obsegu obnovljena talna signalizacija na lokalnih cestah ter ostalih javnih površina. V izvajanju je rekonstrukcija ceste Šolska pot v Lukovici ter izgradnja enostranskega pločnika ob regionalni cesti Trojane-Želodnik. Po terminskem planu poteka preureditev stare telovadnice v šolske učilnice na OŠ Janka Kersnika Brdo. 

Na Občini Lukovica so nam povedali, da se je zaključilo več investicij v javno infrastrukturo, predstavili pa so nam tudi dve investiciji, ki sta trenutno v izvajanju. Več o izvedenih ter tekočih investicijah v občini Lukovica si lahko preberete v nadaljevanju.

Izvedena je bila rekonstrukcija lokalne ceste LC235011 na odseku Brdo–Čeplje. V postopku javnega naročila male vrednosti je bil izbran izvajalec del Resal d.o.o., pogodbena vrednost del s podaljšanjem odseka rekonstrukcije ceste do drevoreda je znašala 303.849,80 € z DDV.

Prav tako je bila izvedena rekonstrukcija dela ceste v Suši. V postopku evidenčnega naročila je bil izbran izvajalec del GP Hribar d.o.o., pogodbena vrednost del je znašala 56.843,45 € z DDV.

Zaključena je bila obnova poškodovanega vozišča v Žirovšah. V postopku evidenčnega naročila je bil izbran izvajalec del GP Hribar d.o.o., pogodbena vrednost del je znašala 20.574,91 € z DDV.

V izvajanju je rekonstrukcija ceste Šolska pot v Lukovici z ureditvijo meteornega odvodnjavanja, preureditvijo javne razsvetljave ter ostale komunalne infrastrukture.

Izvedena je bila rekonstrukcija dela lokalne ceste Bršlenovica z ureditvijo meteornega odvodnjavanja. Pogodbena vrednost del znaša 72.793,13 € z DDV.

Izgradnja enostranskega pločnika ob regionalni cesti R2-447, odsek 292 (Trojane–Želodnik) je v izvajanju. Predviden zaključek del je v začetku meseca oktobra 2021.

Pred Osnovno šolo Janka Kersnika na Brdu ter Podružničnima šolama v Krašnji in Blagovici je bila izvedena obnova talnih označb. Prav tako je bila v večjem obsegu obnovljena talna signalizacija na lokalnih cestah ter ostalih javnih površinah. V postopku evidenčnega naročila je bil izbran izvajalec del SIGNA d.o.o., pogodbena vrednost del znaša 13.420,00 € z DDV.

Na Občini Lukovica so nam še povedali, da preureditev stare telovadnice v šolske učilnice na OŠ Janka Kersnika Brdo napreduje po terminskem planu. Objavljeno je javno naročilo za izbiro dobavitelja notranje opreme (opreme učilnic, garderob …).

Karin Božič Zupančič; Foto: Občinska uprava Lukovica

Komentarji uporabnikov
Tagi