V občini Lukovica se je zaključilo kar nekaj investicij v javno infrastrukturo

V občini Lukovica se je zaključilo kar nekaj investicij v javno infrastrukturo, nekaj pa jih je še v teku. Sanacija usada cestišča in ureditev meteornega odvodnjavanja je bila urejena na delu ceste Mala Lašna, v Zavrhu pri Trojanah je bila izvedena obnova cestnega propusta, v Zgornjih Lokah ter Zlatenku pa urejeno meterono odvodnjavanje. V več naseljih občine so bile obnovljene makadamske ter gozdne ceste. Meteorno odvodnjavanje je bilo urejeno tudi v Zgornjem Petelinjeku, Podmilju in Gorenjah.

Na Občini Lukovica so nam povedali, da je bila zaključena tudi izgradnja pločnika ob regionalni cesti Trojane-Želodnik (regionalna cesta R2-447, odsek 292), asfaltirano je bilo parkirišče pred Društvenim domom v Krašnji, začela pa so se dela na občinski cesti Čeplje-Znojile. Izvajanje projekta Preureditev stare telovadnice v šolske učilnice pa napreduje po terminskem planu. Več o izvedenih in tekočih investicijah v občini Lukovica, si lahko preberete v nadaljevanju.

Izvedena je bila sanacija usada cestišča in ureditev meteornega odvodnjavanja na delu ceste Mala Lašna. V postopku evidenčnega naročila je bil izbran izvajalec del Lavaco d.o.o. Pogodbena vrednost del je znašala 18.035,20 EUR z DDV. Dobavljena in vgrajena je bila varovalna ograja s strani izvajalca del Kveder d.o.o., pogodbena vrednost del je bila 2.659,60 EUR z DDV.

Sanacija usada cestišča na cesti Mala Lašna.

Prav tako je bila izvedena obnova cestnega propusta v Zavrhu pri Trojanah in ureditev meteornega odvodnjavanja v Zgornjih Lokah ter Zlatenku. V postopku evidenčnega naročila je bil izbran izvajalec del GP Hribar d.o.o., pogodbena vrednost del je znašala 10.026,75 EUR z DDV.

Obnovljene so bile makadamske ceste na Učaku, Dolinah, Češnjicah, Lipi, Korenu, Vrhovljah in v Krašnji. V postopku evidenčnega naročila je bil izbran izvajalec del GP Hribar d.o.o., pogodbena vrednost del je znašala 10.075,89 EUR z DDV.

Sanacija makadamskih cest.

Izvedena je bila tudi obnova gozdnih cest po programu letnega vzdrževanja gozdnih cest pripravljavca Zavoda za gozdove Slovenija, Območna enota Ljubljana, Krajevna enota Domžale. V postopku evidenčnega naročila je bil izbran izvajalec del TGT Kompolje d.o.o., pogodbena vrednost del je znašala 16.118,24 EUR z DDV.

Zaključen je postopek javnega naročila za izgradnjo ceste in meteorne kanalizacije za odvodnjavanje ceste OPPN Drtijščica. V postopku javnega naročila je bil izbran izvajalec del Lavaco d.o.o., pogodbena vrednost del znaša 176.604,42 EUR z DDV.

Urejeno je bilo odvodnjavanje meteorne vode v Zgornjem Petelinjeku, Podmilju in Gorenjah. V postopku evidenčnega naročila je bil izbran izvajalec del TGT Kompolje d.o.o., pogodbena vrednost del je znašala 9.767,87 EUR z DDV.

Ureditev meteornega odvodnjavanja vode v Podmilju.

Zgrajen je bil nov cestni propust z zaščitno odbojno ograjo na cesti Kompolje–Koreno. Pogodbena vrednost izvedenih del znaša 7.119,66 EUR z DDV.

Zaključena je izgradnja pločnika ob regionalni cesti R2-447, odsek 292 (Trojane–Želodnik). Pogodbena vrednost del je znašala 109.899,87 EUR z DDV.

Zaključena je izgradnja pločnika ob regionalni cesti R2-447, odsek 292 (Trojane–Želodnik).

Izvajanje projekta Preureditev stare telovadnice v šolske učilnice napreduje po terminskem planu. V zaključni fazi so: keramičarska dela, montaža strojne opreme, mavčnokartonska dela. V postopku preverjanja so prejete ponudbe za dobavitelja notranje opreme (opreme učilnic, garderob …). Vrednost opreme je cca. 230.000,00 EUR z DDV.

Asfaltirano je bilo parkirišče pred Društvenim domom v Krašnji. V postopku javnega naročila je bil izbran izvajalec del Lavaco d.o.o., pogodbena vrednost del je znašala 32.034,52 EUR z DDV.

Ureditev dvorišča pred Društvenim domom Krašnja.

Začeli smo z deli na občinski cesti Čeplje–Znojile. V postopku javnega naročila male vrednosti je bil izbran izvajalec del Lavaco d.o.o., pogodbena vrednost del znašala 124.229,94 EUR z DDV. Po terminskem planu bodo dela zaključena do začetka meseca novembra 2021.

Besedilo in foto: Občinska uprava

Komentarji uporabnikov
Tagi