V Krašnji odprli novo dostopno pot do poslovilnega objekta

Jesen je letni čas, ko si v naravi napolnimo zvrhane košare dobrot. Radodarno jesen si bomo letos še posebej zapomnili, saj je vsak naš sprehod skozi gozd bogato nagrajen. Gobe, kostanji, orehi po dvoriščih so letos bogato obrodili. Listje se je obarvalo v škrlatne barve, v Krajevni skupnosti Krašnja pa so se poleg jesenskih dobrot razveselili tudi ureditve površine pred vhodnim portalom poslovilne vežice in ceste, ki pelje do vežice. Iz prašne in ob dežju blatne površine je nastalo temno sivo pregrinjalo, asfalt poimenovano, dar jeseni pa sta prispevala Občina Lukovica in Krajevna skupnost Krašnja.

Na odprtju asfaltirane površine pred vhodnim portalom v mrliško vežico in ceste, ki pelje do nje, se je v nedeljo, 16. oktobra 2022, v popoldanskih urah zbralo lepo število domačinov, ki so si prišli pogledat pridobitvi. Sedaj ne bodo več v prašnih in blatnih dneh pospremljali svojce, sorodnike, prijatelje in znance na zadnjo pot k večnemu počitku, ampak bo zadnje slovo potekalo po lepo urejenem prostoru.

Odprtja so se udeležili tudi županja Občine Lukovica mag. Olga Vrankar, podžupan Občine Lukovica Vincenc Dragar, predsednik Sveta Krajevne skupnosti Krašnja Robert Pervinšek, župnik Župnije Brdo, Zlato polje, Češnjice in Krašnja Bernard Rožman ter predsedniki krajevnih organizacij in društev: Romana Močnik Žavbi (KUD Maselj Podlimbarski Krašnja), Marjan Štrukelj (ŠD Krašnja) Gregor Rožič (PGD Krašnja), Franc Žavbi (OE ZZB za vrednote NOB Krašnja), Draga Pervinšek (KO RK Krašnja). V kulturnem programu so nastopili ljudski pevci KUD Fran Maselj Podlimbarski Krašnja in harmonikar Jon Juteršek. Prireditev je povezovala Brigita Rožič.

Županja Občine Lukovica mag. Olga Vrankar je v svojem nagovoru dejala, da je vesela, da so prišli na cilj: “Uredili smo prehod med platojem mrliške vežice, ogrevanje v objektu z IR paneli in pa seveda projekt dostopne poti, ki vključuje odvodnjavanje, gradnjo opornih zidov, gradnjo mirujočega projekta – parkirišča, odbojne ograje, razsvetljava in ureditev bankin ter seveda dostopno pot, ki jo bomo asfaltirano danes predali svojemu namenu. Mislim, da je pot že dolgo časa klicala po varni ureditvi in res sem vesela, da nam jeto uspelo. Na tem mestu bi se rada zahvalila Krajevni skupnosti Krašnja za vso pomoč in za dobro sodelovanje pri projektu, vsem posameznikom, ki ste pripomogli, da smo ta projekt uspešno realizirali. Ta kompleks je sedal zaokrožil ta projekt, tako da je sedaj ta hiša miru in spoštovanja ter žalovanja lepa pridobitev. Naj nas povezuje in združuje v zavedanju, Da je življenje najvišja vrednota. Hvala Lepa”.

Predsednik Sveta Krajevne skupnosti Krašnja Robert Pervinšek pa je v svojem nagovoru povedal, da čeprav so se zbrali na mestu, kjer se srečujejo zaradi žalostnih dogodkov, je za krajane Krajevne skupnosti Krašnja vesel dan. “Danes uradno odpiramo cesto, ki pelje od glavne ceste do poslovilne vežice, na katero smo čakali skoraj trinajst let. Z ureditvijo te ceste in dvorišča pred vežico, se je rešilo enega najbolj perečih infrastrukturnih problemov v naši krajevni skupnosti. Zamenjava steklenih vhodnih vrat in ogrevanje vežice, pa je tudi uporaba le te postala prijaznejša. Seveda pa to ne pomeni, da je s tem vlaganje v ta objekt konec. Čim prej moramo pristopiti k sanaciji dveh manjših vdorov podtalnice na zadnji strani objekta in zamenjavi notranjega dela stenske obloge, ki je zaradi tega puščanja povsem uničena. Zahvaljujem se Občini Lukovica za vsa izvedena dela in za ves finančni vložek. Zahvala gre tudi članom KS Krašnja, da so soglasno podprli predlagan način ureditve, tako dvorišča kot ceste. Poleg tega pa se zahvaljujem tudi Francu Novaku in Branetu Močniku za pomoč pri iskanju najbolj optimalnih rešitev celostne ureditve vežice in njene okolice,” je povedal Pervinšek.

V nadaljevanju je župnik Župnije Brdo, Zlato polje, Češnjice in Krašnja Bernard Rožman blagoslovil nove pridobitve, nato pa je sledil prerez traku, za kar sta poskrbela županja mag. Olga Vrankar in predsednik krajevne skupnosti Robert Pervinšek.

Avtor: Miro Piva; Foto, video: Miro Pivar

Tagi