V Domžalah stekel promet po novem krožnem križišču pri policiji

Z današnjim dnem je odstranjena začasna prometna signalizacija in je vzpostavljena nova prometna ureditev na zgrajenem novem krožnem križišču pri policiji v Domžalah. Promet na novem, enopasovnem krožnem križišču že poteka po novi ureditvi. S tem umirjamo motorni promet, povečujemo prometno varnost ter pridobimo dodatne zelene površine ob vozišču.

Investitor ter nosilec gradnje je Ministrstvo za infrastrukturo – DRSI ter Občina Domžale kot soinvestitor. Na gradbišču je v prvi fazi, vzporedno z gradnjo krožišča, JKP Prodnik, d.o.o. gradil meteorno kanalizacijo s pomočjo izvajalca Prenova- Gradbenik d.o.o.

Z gradnjo krožišča v Domžalah smo pričeli v začetku maja. Izvajalec del je podjetje KPL, d.o.o. Stroški investicije se delijo po ključu država ¾ in občina ¼ , predvideni stroški izgradnje krožišča so 400.000 EUR ter strošek obnove meteorne kanalizacije po Masljevi ulici v višini 100.000 EUR (z občinskega proračuna).

novo krožno križišče pri policiji v Domžalah

Vsem uporabnikom želimo prijetno novo izkušnjo in srečno ter varno vožnjo. Bodimo skupaj še posebej pozorni na naše najmlajše udeležence v prometu. Predvsem v tem času, ko se z dopustov vrača večina in se na naše ceste, ulice, parke in igrišča spet vrnejo razigrani otroci.

Občina Domžale; Foto: Vido Repanšek in občan občine Domžale

Tagi