V Domžalah nova mobilna strokovna služba za pomoč mladim in odraslim

V torek, 31. januarja 2023, je na Centru za socialno delo osrednja Slovenija – vzhod, v Domžalah potekala okrogla miza z namenom predstavitve nove mobilne strokovne službe, ki deluje v okviru CSD in posvet na temo »Otroci in mladostniki s težavami v odraščanju«, ki ga je pripravila enota Domžale.

Okrogle mize in posveta so se udeležili šolski svetovalni delavci okoliških osnovnih šol, srednje šole, strokovni delavci CSD in policista policijske postaje Domžale.

1.oktobra 2022 je na Centru za socialno delo Osrednja Slovenija – vzhod začela delovati nova mobilna strokovna služba. V njej dela 6 strokovnih delavcev ( socialna pedagoginja, socialna delavka, psihologinja in dve pravnici) iz petih različnih poklicev.

Mobilna strokovna služba deluje za vse tri enote Centra za socialno delo Osrednja Slovenija – vzhod, torej Domžale, Litijo in Kamnik. Omogoča zaposlenim na CSD poglobljeno timsko delo, saj sodeluje v primerih, kjer narava posameznikovih ali družinskih stisk terja kompleksnejšo obravnavo.

Izvajajo predvsem storitve Osebna pomoči in Pomoč družini za dom, v okviru preventivnih skupinskih dejavnosti načrtujejo delavnice za starše za krepitev starševskih veščin, predavanja za starše in strokovne delavce, tako za CSD, kot tudi za strokovne delavce v ostalih institucijah.

Tako že potekajo prvi dogovori s šolskimi svetovanimi delavci, kjer bo mobilna strokovna služba sodelovala s šolami na roditeljskih sestankih s starši in z učenci na njihovih govorilnih urah. CSD si prizadeva za aktivno sodelovanje v lokalnem okolju na način, da ljudem socialno delo približamo v smislu, da ne čakajo predolgo preden potrkajo na naša vrata.

Storitvi osebna pomoč in pomoč družini za dom sta brezplačni storitvi, v katero posamezniki vstopajo prostovoljno. Gre za pomoč, kjer posamezniki glede na posamezno problemsko situacijo ob pomoči strokovnega delavca ustvarja ustrezne korake na poti k rešitvi njegove težave. Storitvi sta usmerjeni konkretno v posameznika. Odnos med strokovnim delavcem in uporabnikom je soustvarjen na način, da je prostor za pogovor popolnoma zaupen, pomoč je namenjena človeku tukaj in zdaj.

Okrogli mizi je sledil posvet, ki sta ga vodila strokovna delavca Centra za socialno delo OSV, enota Domžale. Predstavila sta obravnavo otrok in mladostnikov s težavami v odraščanju v okviru CSD. Govorila sta o tem, kako se otroka in družino sprejmem v obravnavo, kakšen je namen obravnave, kako poteka obravnava in izzivi, s katerimi se pri obravnavi mladostnikov srečujemo . Opisano je bilo tudi sodelovanje z drugimi institucijam – šole, zdravstvo, nevladne organizacije, itd.

V zadnjem delu posveta sta besedo prevzela policista PP Domžale. Celostno sta predstavila tematiko medvrstniškega nasilja- od opredelitve nasilja in znakov pri žrtvah in povzročiteljih, do vloge policije v teh procesih in sodelovanja med institucijami (CSD, šole).

Predavanje se je prelilo v diskusijo, kjer so se izpostavile dileme in vprašanja glede obravnave medvrstniškega nasilja v vseh treh institucijah. Prav tako smo si udeleženci okrogle mize med seboj predali predloge o izboljšanju sodelovanja, ki bodo doprinesli hitrejšo in bolj kakovostno obravnavo in ukrepanje.

V tem duhu bo 23.2.2023 potekalo tudi naslednje srečanje s šolskimi svetovalnimi delavci, kjer se bomo dotaknili teme Mladi in duševno zdravje.

Avtorici: Katja Orehek in Gaja Frol; Foto: domzalec.si

Komentarji uporabnikov
Tagi