V Domžalah dobili Turistično informacijski center (TIC), ki bo skrbel za turistično zgodbo

Na Ljubljanski cesti 70 v Domžalah, kjer se nahajajo novi prostori Turistično informacijskega centra Domžale (TIC Domžale) je danes v torek, 18. julija 2017, potekala novinarska konferenca, na katerem je župan Toni Dragar skupaj s podžupanjo mag. Renato Kosec in vodjo službe Miro Bečan predstavil novoustanovljeni TIC Domžale, trenutne aktivnosti TIC Domžale, projekte letošnjega leta, strategijo TIC Domžale in izbrani logotip. Župan je na koncu novinarske konference tudi slavnostno odprl nov facebook profil »Visit Domžale«, ki bo objavljal v slovenskem in tudi drugih svetovnih jezikih.

Prisotne novinarje je v uvodu pozdravila nova vodja TIC Domžale, Mira Bečan: "V Domžalah imamo veliko za ponuditi tako občanom kot turistom, toda iz tega moramo narediti zgodbo." Besedo je nato prevzel župan Toni Dragar, ki je spregovoril o ustanovitvi TIC Domžale pod okriljem Občine Domžale, ob tem pa je izpostavil tudi predhodno podžupanjo, Andrejo Pogačnik Jarc, kateri gredo velike zasluge za današnji korak naprej v turizmu.

Namen ustanovitve TIC Domžale in njegovo delovanje
Občinski svet Občine Domžale je na 17. seji dne, 15. decembra 2016, sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Domžale – TIC je postal notranja organizacijska oblika Urada župana. S prvim majem je začel tudi uradno delovati v novih prostorih na Ljubljanski 70, kjer sta trenutno zaposleni dve, vodja službe in strokovna sodelavka. TIC posluje s sredstvi na postavki 143206 Turistično informacijski center – TIC, prav tako pa je prevzel postavko »Miklavževanje, božično novoletne prireditve in silvestrovanje«, za katero je bil prej zadolžen Oddelek za družbene dejavnosti.

Novoustanovljeni TIC so predstavili župan Toni Dragar (na sredini), podžupanja mag. Renata Kosec (levo) in vodja TIC Mira Bečan (desno).

Po besedah župana Tonija Dragarja je delo TIC-a več let opravljala Komisija za turizem, vendar je bila že dalj časa potreba po večji in odprti ustanovi, ki bi se poklicno ukvarjala s turizmom, tako kot je to v drugih občinah: »Komisija za turizem je postavila odlično podlago za razvoj turizma v Domžalah, z novoustanovljenim TIC – om pa smo naredili pomemben korak naprej. Trenutno je TIC projektna pisarna, ki pripravlja strategijo turizma naše občine, opravlja tekoče obveznosti, vodi občinske dogodke in predvsem pripravlja projekte za prihodnost. Sprejeta odločitev, da je trenutno TIC služba znotraj občinske uprave, je nastala po tehtnem razmisleku o stanju in razvoju turizma pri nas. Ker TIC spada pod občinsko upravo, mu je bil tako olajšan prehod, saj se lahko ukvarja zgolj z vsebinskim delom, ne pa drugimi nalogami javnega zavoda kot so vodenje zavoda, pravne zadeve, kadrovanje in podobno.«

Župan tudi ocenjuje, da se bo zaradi predvidene razširitve turističnega programa in povečanega obsega dela, TIC v prihodnosti tudi kadrovsko okrepil. V kolikor bo TIC vsebinsko zrastel in se bo pokazala potreba po samostojnosti, bo TIC v prihodnosti postal samostojni javni zavod. 

Vodja TIC Domžale Mira Bečan.

TIC ima svoj logotip, v izdelavi pa je tudi spletna stran
Vodja službe TIC-a Mira Bečan je novinarjem predstavila tudi nov logotip, saj slednji določa pomemben mejnik v življenju organizacije. Da bi kar najbolje predstavljal vsebino in namen, je bilo potrebno definirati natančna izhodišča in zarisati strateško pot in usmeritve. Za snovanje znaka so določili glavne turistične atribute naše občine. Ti, ki jih želijo promovirati so šport, kultura, zelena os regije, slamnikarska tradicija, čista narava. »Večji projekt, ki je trenutno v izdelavi, je samostojna spletna stran TIC Domžale, ki bo dostopna tako v slovenskem kot angleškem jeziku. Namenjena bo turistom, saj bodo predstavljene znamenitosti in aktivnosti naših krajev, namenjena pa bo tudi našim občanom, saj je stran zasnovana kot stičišče dogajanja pri nas. Na spletno stran bomo tako dodajali vse dogodke, ki se bodo dogajali v okolici. Načrtovano je, da bi imela društva in zavodi svoj dostop ter bi sama dodala dogodek, TIC bi ga zgolj še odobril. Stran je v izdelavi in je oblikovno zasnovana na novem logotipu. Gre za izjemno zahteven projekt, saj je potrebno zbrati celotno gradivo in ga tudi primerno oblikovati. Naš cilj je, da bi spletno stran javnosti predstavili v mesecu oktobru«, je povedala Mira Bečan.

Logotip.

Trenutne aktivnosti TIC Domžale in projekti letošnjega leta
Od začetka delovanja v mesecu maju je TIC Domžale že uspešno izpeljal določene projekte – soorganizacija dogodka Urbani gladiator in dogodka Lipicanci na Univerzi ter oblikovanje biltena Kje bom preživljal poletne počitnice, ki je namenjen otrokom in mladostnikom naše občine. Samostojno je izpeljal tudi svoj prvi dogodek Rajžajmo skupaj z domžalskimi maskotami, ki ga je Občina Domžale prvič organizirala lansko leto, in je namenjen vrtčevskim otrokom. TIC Domžale se je na stojnici predstavljal na dogodku Slamnikarski sejem, Festival za ljubitelje živali in na Podravskih motivih v Koprivnici. "Prav v Koprivnici se je pokazalo naše povezovanje in sodelovanje, saj smo v Koprivnico z nami povabili različna domžalska društva in se predstavili kar na treh stojnicah," je dejala Mira Bečan. Tic je prevzel projekt Knjigobežnice in skrbi za fizično stanje Knjigobežnic, s Knjižnico Domžale pa skupaj dopolnjujejo gradivo v Knjigobežnicah. Narejen je bil tudi zemljevid Knjigobežnic, v prihodnosti pa nameravajo zemljevid v obliki kazalke za v knjigo razdeliti med občane. TIC Domžale tudi zaključuje projekt pravljice hroščka Simona, ki nosi naslov Hrošček Simon širi zadovoljstvo, in jo je napisala Nina Mav Hrovat.

»Z namenom sodelovanja in povezovanja smo organizirali veliko spoznanih sestankov z gostinci, hotelirji, športnimi društvi, turističnimi društvi, javnimi zavodi … Na področju turizma pri nas deluje že veliko akterjev, mi pa želimo vso ponudbo povezati in se združiti. Srečali smo se tudi z direktorico Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik, saj verjamemo, da bi lahko skupaj uresničili projekte, ki presegajo občinske meje. Udeležili smo se tudi aktiva ravnateljev osnovnih šol z željo po večjem sodelovanju. Že lansko leto je bil uspešno izpeljan projekt obiska hroščka Simona po vseh osnovnih šolah, s katerim imamo namen nadaljevati tudi v prihodnosti. Načrtovana je tudi promocija poučnih poti in kolesarskih poti,« je o povezovanju z lokalnimi akterji povedala Mira Bečan.

Vsekakor pa bo najbolj aktiven mesec december, ko organizirajo Čarobni december. TIC Domžale bo vodil dogajanje za mlade, otroško silvestrovanje in silvestrovanje. Prav tako bo organiziral Miklavževanje, Božička in dedka Mraza ter tradicionalni koncert Simfoničnega orkestra Domžale – Kamnik v sodelovanju z drugimi društvi in JSKD. V mesecu decembru bo organiziran tudi evropski pokal v lednem plezanju na Garažni hiši P + R, kjer bo Občina Domžale, vključno s TIC Domžale, soorganizator dogodka.

Po besedah Mire Bečan so načrtovane tudi posodobitve informativnih tabel o naših krajih, označitev pohodnih in kolesarskih poti, oblikovanje primernih promocijskih materialov in iskanje novih idej ter projektov za prihodnost. V drugem letu je načrtovano, da bo TIC Domžale prevzel organizacijo občinskih proslav v sodelovanju z društvi, ki so do sedja organizirala te dogodke – proslava ob kulturnem prazniku, dan upora proti okupatorju, prvomajska budnica, dan državnosti in dan samostojnosti in enotnosti: »Naš cilj je financiranje in organizacijo vseh dogodkov, ki so jih sedaj vodili različni oddelki občinske uprave, v prihodnosti voditi s strani TIC Domžale. Ker je to velik zalogaj, in bi tako TIC Domžale lahko zgolj prevzemal že obstoječe zadeve, ne pa še dodatno razvijal naprej naše ponudbe, je bilo odločeno, da bo do nadaljnjega pri organizaciji dogodkov na tržnem prostoru še sodeloval Urad župana.«  

Strategija TIC Domžale
Strategija TIC Domžale in programski razvoj turizma v domžalski občini je po besedah župana Tonija Dragarja v izdelavi in ga pripravlja vodja Službe TIC Domžale. Leta 2012 je občinski svet sprejel Razvojni program Občine Domžale 2012 – 2025, kjer je v poglavju »strateške usmeritve Občine Domžale«, podpoglavju »strategije in ukrepi za pospeševanje razvoja občine«, omenjen tudi razvoj turizma (stran 304). »Potrebna je nova strategija, saj smo že v letu 2017 uspešno uresničili vse točke strategije oziroma vzpostavili pogoje za delovanje. Načrtovana je bila ustanovitev TIC Domžale, vzpostavitev spletne strani, vzpostavitev sodelovanja z akterji, ki že delujejo v turizmu, organizacija turističnih programov in organizacija prireditev. Strategija za prihodnost načrtuje vse te dejavnosti še bolj razviti in poglobiti. Vsekakor ima občina Domžale velike potenciale v razvoju turizma, tako kulturnega, športnega, kulinaričnega kot zelenega«, je še povedal župan Toni Dragar.

  

Facebook stran "Visit Domžale".

Facebook stran »Visit Domžale«
Na koncu novinarske konference je sledil slavnostni del – župan Toni Dragar je odprl novo Facebook stran »Visit Domžale«, preko katere vas bodo seznanjali z dogodki v naši okolici in vam posredovali namige, kako preživljati prosti čas v prostoru zadovoljnih ljudi. Vabijo vas, da jim sledite.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Karin Božič
Tagi