Uspešno zaključena prenova Prešernove ceste v Radomljah

Večji projekt, ki je potekal zadnje tri mesece v Radomljah je bila rekonstrukcija Prešernove ceste od Kulturnega doma do križišča za Hudo. Projekt je sedaj uspešno zaključen.

Poleg rekonstrukcije ceste sta bila v cestnem telesu zgrajena dva propusta za odvod površinskih poplavnih voda, zgrajen je pločnik in nova javna razsvetljava, ter obnovljeni oziroma dograjeni vsi komunalni vodi (meteorna kanalizacija s ponikovalnicami, vodovod, PTT in elektro vodi, itd.). Dela je izvajalo podjetje Lavaco d.o.o.

Kako je potekalo delo na Prešernovi cesti v Radomljah, si lahko pogledate v  fotogaleriji.

Avtor: Marjan Levstek; Foto: Marjan Levstek
Komentarji uporabnikov