Trzinska opozicija zaradi komunalnih položnic z letakom pozvala občane k nepokorščini

Na začetku tega tedna so gospodinjstva v občini Trzin v svoje poštne nabiralnike prejela letak, v katerem jih opozicijski svetniki obveščajo, da že tri leta plačujejo previsoke zneske komunalnih storitev. Zaradi tega so za včeraj sami sklicali sejo občinskega sveta, saj naj bi pri svojih zahtevah naleteli na nerazumevanje občinske oblasti. Seja ni bila sklepčna, ker se je niso udeležili koalicijski svetniki. Iz letaka je tudi razvidno, da pobudniki želijo, da bi občani prenehali plačevati po njihovem prepričanju nezakonito podražen del cene komunalnih storitev. Vendar pa so na letak pozabili napisati marsikaj, med drugim tudi to, da je moral eden izmed pobudnikov zaradi plačevanja komunalnih storitev po svojem izračunu, na koncu seči veliko globlje v žep, kot pa če bi svoje obveznosti poravnal po veljavnem ceniku.

V letaku so opozicijski svetniki občane med drugim obvestili, da je nezakonitost povišanja cen komunalnih storitev nedavno potrdilo domžalsko okrajno sodišče. Zaradi tega naj bi po njihovem mnenju morali občani Trzina, kakor tudi občani preostalih štirih občin, začeti plačevati cene komunalnih storitev, ki so veljale pred podražitvijo leta 2013. Pri tem pa so pozabili napisati, da eden izmed opozicijskih svetnikov že od uveljavitvijo novih cen, ni upošteval le-teh in je plačeval po svojem izračunu, zaradi česar se je znašel v več izvršbah, kar ga je na koncu zaradi zamudnih obresti in sodnih stroškov prišlo veliko dražje, kot če bi plačeval po veljavnem ceniku.

Na letak so pozabili napisati tudi, da najnovejša razsodba okrajnega sodišča še ni pravnomočna in da je isto okrajno sodišče o enaki zadevi v predhodni razsodbi enkrat že razsodilo drugače. Ta razsodba, ki ji je septembra lani pritrdilo tudi višje sodišče, je za nameček pravnomočna in je moral zaradi nje dolžnik Javnemu komunalnemu podjetju Prodnik poleg veljavne cene komunalnih storitev plačati za obdobje, ki ga je zajela izvršba, tudi zamudne obresti in sodne stroške.

Za današnjo izdajo časopisa Dnevnik je župan Občine Trzin Peter Ložar dejal, da so opozicijski svetniki želeli sklic izredne seje na podlagi nepravnomočne sodbe okrajnega sodišča, za kar jim ni mogel ugoditi. Tudi odločanje o sklepih na nezakoniti podlagi bi bilo nezakonito. Zato se koalicijski svetniki seje včeraj raje niso udeležili. Ob tem opozarja občane, da je pritožnik zaradi enake zadeve na sodišču enkrat že pravnomočno izgubil in da so elaborate, na katerih spornost se sklicuje, na ministrstvu za okolje in prostor že dvakrat pregledali. Tako lani kot predlani so potrdili njihovo skladnost z uredbo o prilagoditvi cen komunalnih storitev. Ob pregledu celotne dokumentacije sta ugotovitvi pritrdila tudi inšpekcijski in revizorski nadzor. Prav tako občane svari, naj ne nasedajo populističnim pozivom in ne prenehajo plačevati polne cene komunalnih storitev.

Ložar je za Dnevnik tudi pojasnil, da plačujejo občani Trzina znatno manj za omrežnino kot v drugih občinah, četudi jim avtorji letaka skušajo prikazati, da plačujejo tudi za gradnjo in vzdrževanje infrastrukture v sosednjih občinah, ki niso tako strnjene in nimajo take gostote priključkov kot njihova zelo strnjena občina.

Direktor JKP Prodnik Marko Fatur je v zvezi s tem dejal, da so na območju petih občin skupni in enaki le stroški oziroma vodarina in kanalščina, nikakor pa tudi vzdrževanje in gradnja infrastrukture, kar je vključeno v omrežnino. Ob tem je dodal, da cene omrežnin niso bile oblikovane »na pamet«, ampak na podlagi državnih predpisov in strokovnega elaborata, s katerim je bila opravljena ocena vrednosti omrežja v posamezni občini. »Skladno s predpisi se višina omrežnine namreč določi glede na vrednost omrežja v določeni občini ter število in velikost priključkov na to omrežje. Poleg tega se je ob takšnih pobudah treba zavedati, da bi zmanjšanje omrežnin pomenilo zmanjšanje investicij, saj bi občine s tega naslova prejele manj prihodkov, kot bi bilo potrebno za redne obnove vodovoda in kanalizacije. Cevovodi so stari 50 let in več in nujno potrebni obnove, v nasprotnem primeru se lahko zgodi, da bo v prihodnje ogrožena oskrba s pitno vodo«, je pojasnil Fatur.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Arhiv Domžalca
Komentarji uporabnikov
Tagi