Tretje srečanje Kluba županj na Vranskem

Županja Občine Domžale mag. Renata Kosec se je 12. januarja 2024 na Vranskem udeležila srečanja Kluba županj, ki sta ga organizirali Skupnost občin Slovenije in županja Občine Vransko Nataša Juhart. Klub županj je pred desetimi leti ustanovila Skupnost občin Slovenije zaradi naraščanja števila žensk v politiki in v podporo ženskam na ključnih mestih odločanja v lokalni politiki. V okviru kluba županje izmenjujejo izkušnje in nasvete, se medsebojno podpirajo in rešujejo strokovne dileme ter izzive.

Na tokratnem srečanju so se županje v vsebinskem delu pogovora osredotočile na problematiko prilagajanja na podnebne spremembe in organiziranje pomoči v kriznih razmerah. Svoje izkušnje je kot primer dobre prakse predstavila dr. Vlasta Krmelj, županja Občine Selnica ob Dravi in direktorica Energetske agencije za Podravje. Kolegicam županjam je na primeru svoje občine predstavila pomen prilagajanja na podnebne spremembe, strategijo prilagajanja in možne ukrepe za zmanjševanje ranljivosti, kot so primeri pravilnega sajenja dreves, zelenih obcestnih zadrževalnikov in drugih sonaravnih rešitev.

V nadaljevanju so županje razpravljale o pripravljenosti ekip civilne zaščite in organizaciji v primeru kriznih razmer. Vsebinskemu delu srečanja je sledil ogled AMZS Centra varne vožnje in preizkus spretnosti v varni vožnji.

Avtor: Občina Domžale; Foto: Občina Vransko

 

Tagi