Tekoče investicije v občini Domžale

Občina Domžale v zadnjih mesecih intenzivno dela na več pomembnih investicijah, ki vam jih v nadaljevanju tudi predstavljamo.

Gradnja vrtca in širitev podružnične šole v Krtini
Gradnja obsega dva medsebojno povezana, nadstropna in delno podkletena objekta. Klet bo izvedena v kesonski izvedbi. Gradnja bo montažna. Vrtec bo namenjen petim oddelkom. Trije oddelki bodo namenjeni prvemu starostnemu obdobju, dva oddelka v nadstropju sta predvidena za drugo starostno obdobje. Nov del šole (prizidek) bo namenjen učencem prvega triletja in bo obsegal dve učilnici in spremljajoče ter dopolnilne prostore k obstoječi šoli. Dela izvaja podjetje Razvojni zavodd.d. Trzin. Dokončanje del je predvideno v avgustu 2014.

Kanalizacija Krtina
V Krtini je zgrajena kanalizacija (primarni kolektor) v dolžini 1517m. Zgrajeni so tudi vsi projektirani podboji pod magistralno cesto in črpališče za tlačni vod. Dela so zaključena, potekajo aktivnosti za pridobitev uporabnega dovoljenja.

Kanalizacija Dragomelj
Za kanalizacijo v Dragomlju (del med občinsko in regionalno cesto) je Občini Domžale uspeli pridobiti vsa lastniška soglasja, ki jih potrebujejo za izvedbo projekta. Sledi pridobitev gradbenega dovoljenja in izvedba projekta, predvidoma v začetku leta 2014.

Nova streha in fasada na Osnovni šoli Domžale
Občina Domžale je pristopila k energetski sanaciji Osnovne šole Domžale. V prvi fazi so izvedli energetsko sanacijo telovadnice in veznega hodnika (zamenjava zunanjega stavbnega pohištva in toplotna izolacija ovoja stavbe). Ravno tako je bila zamenjana azbestna salonitna kritina na telovadnici in izvedena ravna streha na veznem hodniku in nad kurilnico. Dela, ki so bila končana v oktobru 2013, je izvajalo podjetje NGD, gradbeni inženiring, d.o.o.. V drugi fazi bodo v okviru nadaljevanja energetske sanacije, za kar so pridobili evropska sredstva, izvedli sanacijo preostalega stavbnega ovoja in strehe na Osnovni šoli Domžale. Z deli bodo začeli v drugi polovici leta 2014.

  

Zadnja etapa Rojske ceste
Na Rojski cesti v Domžalah so dokončana gradbena dela in sicer od križišča z Vegovo do križišča z Ljubljansko cesto. Dela tretje etape Rojske ceste so obsegala rekonstrukcijo ceste, obnovo vodovoda ter izgradnjo nizkonapetostnega omrežja. Dela so se zaključila v začetku oktobra 2013.

Prenova ceste od Doba proti Gorjuši
V začetku novembra so pričeli z rekonstrukcijo ceste Dob-Gorjuša in sicer na odseku od mostu čez Račo do nadvoza čez avtocesto. V okviru gradnje je predvidena obnova vodovoda, menjava spodnjega ustroja ter asfaltiranje vozišča. Cestni del investicije izvaja podjetje Grasto d.o.o., vodovodni del pa podjetje Vodgrad d.o.o.. Dela bodo predvidoma končana v začetku meseca decembra 2013.

Nov pitnik ob rekreacijski osi Kamniške Bistrice
Ob rekreacijski osi Kamniške Bistrice neposredno ob Železniškem mostu pri papirnici Količevo, na desnem bregu Kamniške Bistrice, je postavljen nov pitnik, ki so ga najbolj veseli prav tekači in sprehajalci. S pomočjo Pitnikov imamo pitno vodo na dosegu tudi med opravki po mestu, med izleti ali športnimi aktivnostmi. Poleg pitne vode je sprehajalcem, tekačem in izletnikom ob rekreacijski osi Kamniške Bistrice na voljo tudi prostor za počitek, kjer lahko posedijo in si oddahnejo.

V občini Domžale je poleg novega pitnika, postavljenih 11 pitnikov na naslednjih lokacijah: Avtobusna postaja Domžale, Trim steza pod Šumberkom, Levi breg Kamniške Bistrice, Desni breg Kamniške Bistrice, Osnovna šola Roje, Osnovna šola Domžale (Bistriška), Osnovna šola Radomlje, Levi breg Kamniške Bistrice (Dermastijeva), Brv čez Kamniško Bistrico (Rojska), Osnovna šola Krtina in na Kolodvorski pri Študentskem servisu Domžale.
Pitnike v občini Domžale s čisto pitno vodo oskrbuje Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Občina Domžale
Komentarji uporabnikov