Sanacija sipine v reki Kamniški Bistrici v Domžalah

21. julija 2021 se pričenja sanacija sipine v reki Kamniški Bistrici v Domžalah, in sicer dolvodno od mostu čez regionalno cesto pri Lidlu. Projekt sanacije vključuje odstranitev naplavin iz reke Kamniške Bistrice v Domžalah. Odstranilo se bo približno 5000 kubičnih metrov naplavin na dolžini 800 metrov, med regionalno državno cesto in sotočjem Rače in Kamniške Bistrice. Dostopalo se bo ob pešpoti na desni strani reke.

Najprej se bodo izvedla pripravljalna dela, z izlovom rib in postavitvijo zapornic, nato se nadaljujejo dela na sanaciji sipine – naplavin iz reke Kamniške Bistrice. Dela bo izvajal izvajalec obvezne državne gospodarske javne službe na področju urejanja voda na območju srednje Save, Hidrotehnik d.o.o., Slovenčeva 97, Ljubljana, s kooperantom.

Zaključek sanacije je predviden do konca avgusta 2021. Investitor sanacije je upravljavec vodne infrastrukture Ministrstvo za okolje in prostor, zanjo Direkcija Republike Slovenije za vode, soinvestitor pa bo tudi Občina Domžale.

Občina Domžale, Urad župana, Foto: Arhiv Občine Domžale

Komentarji uporabnikov
Tagi