S srcem na poti: V Lukovici začel delovati Prostofer – brezplačni prevozi za starejše

Z današnjim dnem, 1. junijem 2021, so se v Lukovici pričeli izvajati brezplačni prevozi starejših, saj je tudi Občina Lukovica pristopila k vseslovenskemu prostovoljskemu projektu za mobilnost starejših Prostofer. Projekt je namenjen vsem tistim starejšim, ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov in imajo nizke dohodke oz. pokojnine, pa tudi slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi.

Občina Lukovica ima zelo razpršena naselja. Javni prevoz je razvit samo v dolinskem delu občine, medtem ko v okoliških vaseh javnega prevoza sploh ni. Zaradi tega starejši prebivalci le stežka koristijo avtobusne povezave, saj morajo pešačiti več kilometrov do posameznih avtobusnih postaj. V veliki meri so tako odvisni od svojcev.

Na pobudo županje Občine Lukovica mag. Olge Vrankar je bil v letu 2019 organiziran prvi sestanek z enim izmed ponudnikov storitev prevozov za starejše. Načrtovani projekt vzpostavitve prevozov je v letu 2020 nekoliko zamrl zaradi situacije Covid-19. V letošnjem letu pa so ponovno pristopili k projektu in ga sedaj s prvim junijem začeli tudi izvajati.

Brezplačni prevozi so namenjeni vsem starejšim, ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov, ki bi imeli prosti čas takrat, ko potrebujejo prevoz, imajo nizke mesečne dohodke in tudi slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi. Brezplačni prevozi bodo starejšim osebam omogočali lažjo dostopnost do zdravniške oskrbe (npr. v zdravstveni dom, bolnišnico), javnih ustanov (občine, upravne enote), pošte, trgovskih centrov ipd.

Predstavitev projekta Prostofer v občini Lukovica in prevzem vozila

Predstavitev projekta, prostovoljcev šoferjev in predaja električnega vozila, s katerim bodo prostovoljci šoferji vozili starejše občane občine Lukovica, je potekalo v ponedeljek, 31. maja 2021, pred stavbo Občine Lukovica. Županja mag. Olga Vrankar je šoferjem prostovoljcem predala ključe vozila, se jim zahvalila za sodelovanje in jim zaželela srečno vožnjo. Na predstavitvi je bil prisoten tudi pobudnik vseslovenskega projekta Miha Bogataj iz Zavoda Zlata mreža, ki je po predstavitvi projekta izvedel izobraževanje za prostovoljce šoferje, nato pa so izvedli tudi praktično vožnjo.

Ob tej priložnosti je potrebno poudariti, da so prostovoljni šoferji, v občini Lukovica so trenutno štirje, prostofer pa bo tudi županja, v svojem prostem času pripravljeni pomagati tistim, ki prevoze potrebujejo. Vendar pa so prostoferji v resnici veliko več kot zgolj prostovoljni vozniki – svojim sopotnikom nesebično pomagajo tudi, ko ti izstopijo iz avta: pri zdravniku jih pospremijo do čakalnice in počakajo nanje med pregledom, pomagajo nesti vrečke iz trgovine in jim priskočijo na pomoč pri vzpenjanju po stopnicah … To so ljudje z velikim srcem, ki jemljejo svojo humanost za samoumevno in častno dejanje.

Kako deluje Prostofer prevoz?

Uporabnik, ki potrebuje brezplačni prevoz, naredi naslednje:

  1. Pokliče na brezplačno številko 080 10 10.
  2. V komunikacijskem centru zabeležijo njegove podatke in lokacijo prevoza. Klicni center nato obvesti prostovoljnega voznika o prevozu in to sporoči uporabniku, za katerega se opravi prevoz.
  3. Vozilo zagotovi Občina Lukovica, poskrbljeno bo tudi za zavarovanje tako voznika kot sopotnikov.
  4. Klicni center je na voljo za rezervacije prevozov uporabnikov vsak delovnik med 8. in 18. uro, rezervacijo prevoza pa je potrebno najaviti vsaj tri dni pred izvedbo storitve.
  5. Vozniki prostovoljci bodo prevoze opravljali od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro, izjemoma pa se lahko dnevi in ure tudi prilagodijo potrebam uporabnikov.

Prostofer – trajnostni vseslovenski projekt za mobilnost starejših

V Zavodu Zlata mreža so nam povedali, da je Prostofer trajnosti vseslovenski projekt za mobilnost starejših, ki povezujejo starejše osebe, ki potrebujejo prevoz in ne zmorejo uporabljati javnih in plačljivih prevozov, s starejšimi aktivnimi vozniki, ki pa po drugi strani radi priskočijo na pomoč.

Brezplačni prostoferski prevozi starejšim omogočajo večjo mobilnost, večjo socialno vključenost, medsebojno povezovanje, medsebojno pomoč, boljšo kvaliteto življenj v tretjem življenjskem obdobju, čim dlje lahko ostanejo doma (čim kasnejši odhod v dom za ostarele).

Družbeno koristen projekt

S t. i. prostoferstvom se povečuje udeležba starejših v cestnem prometu in izboljšuje njihova mobilnost. Poleg tega se izboljšuje varnost v cestnem prometu in povečuje socialna vključenost starejših na splošno, obenem pa povečuje cenovna dostopnost prevozov. V zadnjem času postaja projekt prostoferstva tudi ekološki oziroma prijazen do okolja, saj stremijo k temu, da prostoferji uporabljajo električna vozila.

Zakaj bi k projektu Prostofer morala pristopiti vsaka občina?

Glede na to, da se dviguje starostna meja in povečuje število starostnikov, postajajo potrebe po skrbi za starejše vse večje. V Zavodu Zlata mreža pravijo, da je Prostofer eden od projektov, ki na celovit način rešuje problematiko mobilnosti starejših občanov, zato k projektu v zadnjem času intenzivno pristopajo številne slovenske občine, ki želijo svojim starejšim občanom ponuditi možnost brezplačnih prevozov, ko jih nujno potrebujejo.

Nekatere občine uporabljajo električna vozila – zanje so si občine zagotovile tudi polnilnice, ki so obenem tudi parkirno mesto za to vozilo. Dodana vrednost najema ali nakupa vozila za prostoferstvo pa je lahko tudi uporaba tega vozila za kake druge občinske namene, ko je vozilo prosto.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Karin Božič Zupančič; Video: Franci Kociper; Obdelava (HDV Studio)

Tagi