Rok Jarc izbran za novega direktorja Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik

Svet javnega zavoda Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik je na seji dne, 11. maja 2021, glasoval o izbiri kandidata za direktorja Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik.

Člani Sveta Zavoda so za razpisano delovno mesto, na katero so prispele tri vloge, od tega dve pravilni, po daljši razpravi in tehtnih argumentih večinsko izbrali Roka Jarca, saj ima izbrani kandidat največ kompetenc, izkušenj in strokovnih znanj na področju turizma. Svet Zavoda bo podal svoj predlog ustanoviteljici Zavoda v nadaljnji postopek.

Novo izvoljeni direktor Rok Jarc je ob svoji izvolitvi povedal: »Sicer postopki izbire direktorja Zavoda še niso v celoti zaključeni, vendar sem vesel in se zahvaljujem za izkazano zaupanje članom Sveta Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik, ki so ob moji predstavitvi vizije razvoja kamniškega turizma prepoznali moje izkušnje in kompetence na področju turizma. Kamnik imam rad, v Kamnik se znova vračam in verjamem, da bomo skupaj z ekipo razvijali kamniški turizem in šport v pravo smer.«

Miha Ulčar; Foto: ZTŠK Kamnik

 

Tagi