Ribiška družina Bistrica Domžale praznuje sedemdeset let obstoja

Ribiška družina Domžale je bila ustanovljena 20. junija 1954 v Domžalah. V letu 1958 je prišlo do združitve takratnih treh ribiških družin: Domžale, Kamnik in Pšata v enovito družino, s tem pa tudi do preimenovanja v Ribiško družino Bistrica Domžale, s sedežem na Krakovski cesti 18A v Domžalah. Danes je po Zakonu o sladkovodnem ribištvu ribiška družina, društvo, ki ima sklenjeno koncesijsko pogodbo z Republiko Slovenijo, za izvajanje ribiškega upravljanja. Ribiška družina Bistrica Domžale upravlja z Bistriškim ribiškim okolišem, na območju devetih občin, in sicer: Domžale, Mengeš, Trzin, Moravče, Lukovica, Kamnik, Komenda, Cerklje na Gorenjskem in Dol pri Ljubljani. Je ena večjih ribiških družin v Sloveniji, saj upravlja z vodami celotnega porečja Kamniške Bistrice, od izvira do izliva v Savo s pritoki (Pšato, Nevljico, Radomljo, Drtijščico, Račo itd.), kar zajema skoraj 400 km gojitvenih in ribolovnih voda, 12 ribnikov ter dve jezeri. Zaradi obsežnosti območja je družina razdeljena na štiri odbore: Domžale, Kamnik, Moravče in Pšata.

Slovesnost ob praznovanju 70-letnice Ribiške družine Bistrica Domžale so pripravili pri ribiškem domu ob Virškem bajerju, ki se nahaja izven vasi Češnjevek blizu gradu Strmol v nedeljo, 9. junija 2024. Za pripravo 70 letnice Ribiške družine Bistrica Domžale je dr. Tomaž Lavrič, predsednik in inštruktor Komisije za interno usposabljanje ter izvedbo ribiških izpitov pripravnikov v RD Bistrica Domžale, ob pomoči članov pripravil potek dogajanja na praznovanju. Napisal je tudi tekst ter povezoval program. Za kulturni program so poskrbele tri mlade pevke in instrumentalistke, ki slišijo na ime Citrin Band, sestavljajo pa ga Lana Erznar, Tjaša Cevec in Klara Štrajhar. Dekleta obiskujejo srednjo šolo, na glasbenem področju pa aktivno delujejo zadnja tri leta. Večinoma nastopajo v okolici Tuhinjske doline in Kamnika, od koder tudi prihajajo.

V uvodu so pozdravili zastave EU, SLO in Občine Cerklje ter prapor Ribiške družine Bistrica Domžale. Zastave in prapor so ponesli do prizorišča skozi špalir ribičev z ribiškimi palicami, sledila je Slovenska himna, ki so jo zapele dekleta iz Citrin Banda sledil pa je pozdrav gostom. Slovesnosti ob praznovanju 70 letnice Ribiške družine Bistrica Domžale so se poleg članic in članov ribiških družin udeležili Miha Zevnik, podžupan Občine Cerklje na Gorenjskem, Uroš Pirc, podžupan Občine Kamnik, Igor Kloboves, podpredsednik Ribiške zveze Slovenije in predstavnik Ribiške družine Barje, Miro Mahnič, predsednik Zveze ribiških družin Ljubljana, Franc Zakovšek, predsednik Ribiške družine Vevče z delegacijo, Marijan Kerč, predsednik Ribiške družine Dolomiti z delegacijo, Ferdinand Šmid, predsednik Ribiške družine Železniki z delegacijo, Stanislav Poznič predsednik Ribiške družine Zagorje z delegacijo ter Jože Urankar, predstavnika Lovske družine Domžale z delegacijo.

Kot se na praznovanjih spodobi, so nagovor o Ribiški družini in njenem delovanju povedali Bojan Križnik, predsednik Ribiške družine Bistrica Domžale ter Damir Salajko, predsednik Nadzornega odbora. Sledil je nagovor, kjer so poročila podali gospodar tekočih voda, poročilo je prebral Damir Salajko namesto Jerneja Šušteršiča, gospodar Ribnikov Miha Rajgelj, Ribočuvajska služba Bogdan Zidar, vodja elektroizlovne ekipe Franci Kolenc, sledil je nekaj vprašanj, na katera so odgovorili Tristan Golež – mladi ribič, Drago Milovac – član ter Jože Žlebir – častni član.

Sledilo je podelitev priznanj zaslužnim članom RD Bistrica Domžale za izjemen prispevek k delovanju RD Bistrica Domžale:

 • Za odbor Domžale so pohvalo in srebrni znak dobili: Željko Cvetovac, Primož Štebe, Dejan Krčič in Nebojša Atanaskovič.
 • Spominsko plaketo ob 70 letnici RD Bistrica Domžale za izjemen dolgoletni doprinos k delovanju so prejeli: Božo Osolin, dr. Tomaž Lavrič, Drago Milovac, Rajko Bajec, Franci Kolenc ter Drago Dejak.
 • Za odbor Kamnik so pohvalo in srebrni znak Ribiške družine prejeli: Miloš Njegoslav Milović, Miha Rajgelj, Ivan Jaredič, Jurij Reščič, Filip Reščič, Damijan Dolinšek ter Walter Maj Vidmar.
 • Spominsko plaketo ob 70 letnici RD Bistrica Domžale za izjemen dolgoletni doprinos k delovanju za odbor Kamnik so prejeli: Martin Movern, Bojan Križnik, Jernej Šušteršič ter Roman Bavdek.
 • Za odbor Moravče so Spominsko plaketo ob 70 letnici RD Bistrica Domžale za izjemen dolgoletni doprinos k delovanju so prejeli: Rajko Gostič, Anton Turšič in Andrej Črv.
 • Iz odbora Pšata so pohvalo in srebrni znak Ribiške družine prejeli: Duško Burič, Alojz Dremelj, Marko Grkman, Ivan Kern, Miladin Mijatovič, Aleš Robas, David Zaplotnik ter Bogdan Zidar.
 • Spominsko plaketo ob 70 letnici RD Bistrica Domžale za izjemen dolgoletni doprinos k delovanju pa so prejeli Franci Fink, Gojislav Kern, Tomaž Stare, Jure Vajs, Aleksander Zaplotnik, Bogdan Zidar, Klemen Zorman, Janez Zupan ter Jože Žlebir.
 • Priznanja Ribiške zveze Slovenije znak za ribiške zasluge so prejeli Jože Mahkota, Boris Aleksič, Jože Dolinar ter Gašper Kolar, red RZS za ribiške zasluge  II. stopnje je prejel Primož Mahkovec, red RZS za ribiške zasluge  I. stopnje pa je prejel Mitja Molk.
 • Za odbor Kamnik sta prejela znak za ribiške zasluge RZS Karlo Pirc in Sead Ikić.
 • Za odbor Moravče sta red za ribiške zasluge III. stopnje prejela Rok Cerar in Mitja Jerman.
 • Za odbor Pšata je plaketo Ribiške zveze Slovenije prejel Janez Zupan.
 • Plaketo o častnem članstvu pa je prejel Drago Poljanšek.

Vsem prejemnikom čestitke tudi z naše strani!

Sledil je ogled filma Kamniška Bistrica River, pozdravne besede gostov ter zaključek z skupinskim fotografiranjem.

Ribiška družina je nevladna organizacija s statusom delovanja v javnem interesu. Njene glavne naloge so varstvo in gojitev rib, varstvo voda, ohranjanje okolja, sladkovodni športni ribolov ter druge dejavnosti ribiškega upravljanja, kot so aktivnosti za ohranjanje ugodnega trajnostnega stanja rib, izvajanje predpisanih vlaganj avtohtonih vrst rib za repopulacijo na podlagi sonaravne gojitve, opravljanje intervencijskih odlovov rib ter odlovov za potrebe znanstvenoraziskovalnega dela, vodenje zahtevanih evidenc. Vzpostavljena je ribiško čuvajska služba, ki izvaja naloge in ukrepe v skladu z Zakonom o sladkovodnem ribištvu ter sodeluje pri posegih v vodotoke z Zavodom za ribištvo Slovenije, Zavodom Republike Slovenije za varstvo narave in drugimi državnimi organi. Ribiška družina namenja veliko pozornosti varovanju voda ter vodnih habitatov kot osnovnega prostora za življenje rib, drugih vodnih in obvodnih organizmov. Organizira izobraževanja, srečanja mladih ribičev ter promovira sladkovodni športni ribolov kot obliko ribiškega turizma.

Hitri pregled kronike nastanka ribiških družin, predhodnic sedanje družine pravi naslednje:

Ustanovni zbor Ribiške družine Domžale je bil 20. junija 1954 v prostorih nekdanje gostilne Orehek v Domžalah. Udeležilo se ga je 13 ribičev. Imenovali so člane upravnega odbora, določili starešino, tajnika, blagajnika in gospodarja. Dogovorili so, da plača vsak član v blagajno 100 dinarjev za stroške družine. Začelo je se, kot piše v zapisniku,… izvajanje praktičnih zadev. Sestanek Ribiške družine Kamnik je bil prej, 9. februarja 1954, udeležilo se ga je 12 kamniških ribičev, ki so izvolili upravni odbor s predsednikom, tajnikom in blagajnikom na čelu in tudi tu se je delo takoj pričelo.

Omeniti velja še Ribiško družino Pšata, ki je imela sestanek 28. februarja 1954 v Mostah pri Komendi. Izmed sedmih prisotnih, so določili člane upravnega odbora ter dogovorili disciplinski pravilnik. Kdor je neupravičeno izostal od sestanka je moral plačati prvič 200 dinarjev, če je manjkal drugič, 500 dinarjev, če je manjkal tretjič pa so ga kar izključili. Pravila so bila res stroga. Še o združitvi. Dne 14. decembra 1958 so se v restavraciji »Pri pošti« v Domžalah zbrali člani iz navedenih treh ribiških družin (skupaj jih je bilo 69), z namenom, da se združijo v novo in večjo ribiško družino. Prisostvovali so tudi predstavniki takratne Ribiške zveze Slovenije in Zveze ribiških družin Ljubljana. Kljub nasprotovanju nekaterih posameznikov, so sprejeli sklep, da se omenjene tri družine združijo (fuzionirajo) v novo ribiško družino Bistrica, s sedežem v Domžalah, saj bo tako lažje in bolje gospodarila kot prejšnje tri majhne in šibke družine.

Avtor: Miro Pivar; Foto, video: Miro Pivar

Tagi