Prvi sestanek novega koordinacijskega odbora Občine Moravče in družbe Termit d.d.

V petek, 13. oktobra 2023, se je na sedežu družbe Termit d.d. na svoji konstitutivni seji sestal Koordinacijski odbor Občine Moravče in družbe Termit d.d. S strani Občine Moravče sta sodelovala župan dr. Milan Balažic in podžupan dr. Jurij Kočar, s strani družbe Termit pa predsednica Nadzornega odbora družbe Martina Kovač in tehnični direktor Roman Capuder.

Na sestanku so se prisotni dogovorili, kako bodo skupaj pristopili k uresničitvi 27. septembra podpisanega Protokola sodelovanja med Občino Moravče in družbo Termit d.d. Še posebej so se zadržali pri tistih točkah Protokola, ki omogočajo takojšnje reševanje posameznih problematik, denimo, nadaljevanja sanacije odkopnih področij, izdelave občinskih podrobnih prostorskih načrtov za ta področja, odprtja ceste in mostu proti kamnolomu Jelša, dogovora o služnosti, ki bo omogočil umik tovornjakov z glavne ceste in podobno.

Obe strani sta zavezani, da druga proti drugi umakneta doslej trajajoče sodne postopke. Zaradi obilice dela so se dogovorili, da se Koordinacijski odbor do nadaljnjega praviloma sestaja enkrat mesečno.

Občina Moravče; Foto: Občina Moravče

 

Tagi