Protipoplavni ukrepi v Radomljah: Iz reke Kamniške Bistrice odstranjujejo naplavine

V teh dneh lahko iz rekreacijske osi ali pa iz mostu preko reke Kamniške Bistrice v Radomljah vidite, da na desni brežini v smeri proti Škrjančevem brnijo gradbeni stroji, ki odstranjujejo naplavine. Tam se namreč nahaja velika sipina, ki reko preusmerja na levi breg, kjer so vidne tudi poškodbe skalometne obloge.

Janez Bizjak iz Oddelka za komunalne zadeve Občine Domžale, nam je v zvezi z sanacijo povedal, da se dolvodno od mostu preko Kamniške Bistrice v Radomljah, na desni brežini nahaja sipina v dolžini cca 125 metrov in v širini 10 metrov. Sama sipina reko preusmerja na levi breg ter zavzema tretjino širine korita vodotoka. Na levi brežini so zaradi tega že vidne poškodbe skalometne obloge. Sama sipina pa je bila pred začetkom del poraščena z grmovjem in travo.

Po besedah Bizjaka se bo po sanaciji – odstranitvi naplavine, povečala pretočnost vodotoka, leva brežina pa ne bo tako izrazito izpostavljena eroziji. Izvajalec del je Hidrotehnik, koncesionar za vzdrževanje območja voda srednje Save, vrednost investicije pa je 26.310 evrov. Rok izvedbe del je maj 2016. Bizjak je še povedal, da bodo kasneje popravili tudi levo brežino pri Škrjančevem.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Tone Kosec in Občina Domžale
Komentarji uporabnikov
Tagi