Prometna strategija v Občini Mengeš

Občina Mengeš je s prenovo Slovenske ceste že naredila pomemben korak k razvoju trajnostne mobilnosti. Središču je s tem dala novo privlačno podobo, poleg tega pa poskrbela za umiritev prometa ter zagotavljanje večje varnosti pešcem in kolesarjem. S pripravo Občinske celostne prometne strategije (OCPS) Občina nadaljuje s prizadevanji za vzpostavitev hitrega, učinkovitega in predvsem varnega prometa v celotni občini.

Z uspešno kandidaturo na razpisu Ministrstva za okolje podnebje in energijo je Občina namreč pridobila evropska kohezijska sredstva za sofinanciranje izdelave dokumenta, ki bo ključen za nadaljnji razvoj mobilnosti. Izdelana OCPS bo eden izmed pogojev za pridobivanje dodatnih javnih sredstev za izvedbo konkretnih ukrepov na področju trajnostne mobilnosti.

Osrednji namen OCPS je uvajanje dolgoročnih, strateških in trajnostnih rešitev urejanja prometa, ki bodo pripomogle k še višji kakovosti življenja v občini.

Pomembno vlogo pri oblikovanju tega strateškega dokumenta imajo predvsem občanke in občani občine Mengeš, saj se kot pešci, kolesarji, uporabniki javnega potniškega prometa ali vozniki osebnih vozil najpogosteje soočajo z različnimi prometnimi izzivi. Zato že sedaj lepo vabljeni k čim večji udeležbi na delavnicah, javnih razpravah in drugih dogodkih ter sodelovanju v anketi. Tako boste lahko sodelovali pri oblikovanju vizije, predvsem pa pri prepoznavanju ključnih prometnih izzivov in iskanju najboljših rešitev, ki bodo omogočile še kakovostnejše življenje.

Strategija bo pripravljena v sodelovanju z izkušenimi strokovnjaki Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije (RRA LUR), Inštituta za politike prostora (IPoP) in Ljubljanskega urbanističnega zavoda (LUZ).

Avtor: Občina Mengeš, Foto: Občina Mengeš

Tagi