Projekt prostorske preureditve Osnovne šole Mengeš se pričenja

Občina Mengeš in SGP Graditelj d.d. sta podpisala pogodbo o prostorski preureditvi OŠ Mengeš. Podpis pogodbe predstavlja prebojni korak pri reševanju dolgoletne prostorske stiske osrednje izobraževalne ustanove v občini Mengeš. Investicija v skupni vrednosti 8.170.340,00 EUR (z DDV).

Pogodbo sta podpisala Bogo Ropotar, župan Občine Mengeš kot investitor in Bojan Zorman, direktor gradbenega podjetja SGP Graditelj d.d. kot izvajalec. Projekt prostorske preureditve OŠ Mengeš vključuje izgradnjo nove kuhinje, jedilnice in knjižnice ter novih specializiranih naravoslovnih učilnic in učilnic za izvajanje pouka dodatne strokovne pomoči. V okviru projekta bo zgrajena tudi terasa, s katero bo šola pridobila tudi zunanjo učilnico, ki bo omogočala izvajanje drugačnih oblik pouka. Novi prostori predstavljajo tudi rešitev prostorske stiske s šolskimi garderobami, ki jih šoli kronično primanjkuje.

Bogo Ropotar, župan občine Mengeš je ob tem prelomnem trenutku za občino in njene občanke in občane poudaril: »Kljub temu, da smo bili Mengšanke in Mengšani v letošnjem letu soočeni s katastrofalnimi poplavami, smo s solidarnostjo, trdim delom, odločnostjo in predanostjo dokazali, da nas tudi najhujše naravne preizkušnje ne morejo zaustaviti. V izjemno veselje mi je, da se dela za izvedbo nujno potrebne prostorske širitve OŠ Mengeš pričenjajo. Skrb za zagotavljanje kakovostnega učnega in življenjskega okolje za mengeške otroke je ena od naših prednostnih nalog. S tem korakom tudi udejanjamo zavezo, da se Mengeš razvije v najbolj prijetno mesto na deželi, tudi za naše otroke.«

OŠ Mengeš obiskuje več kot 870 učencev, ki je vključenih v 37 oddelkov (razredov). Ravnatelj Sašo Božič je ob podpisu pogodbe povedal, da bo prostorska preureditev za šolo pomenila izjemno pomembno rešitev prostorskih težav, s katerimi se že leta soočamo na šoli zaradi stalnega povečevanja števila vpisanih otrok: »Z izbranim ponudnikom smo zelo uspešno sodelovali že pri gradnji vzhodnega prizidka šole in športne dvorane Mengeš. Verjamemo, da se bo tudi tokrat izkazal kot zanesljiv, strokoven in kvaliteten izvajalec del. Vsi na šoli nestrpno pričakujemo in se veselimo bodoče nove pridobitve.«

Bojan Zorman, direktor gradbenega podjetja SGP Graditelj d.d., ki ima večletno tradicijo izjemnega sodelovanja z Občino Mengeš, je ob tem dogodku izpostavil: »Tako kot z vsemi občinami v soseščini, ima podjetje SGP Graditelj d.d. tudi z Občino Mengeš večletno tradicijo dobrega sodelovanja. Izjemno sodelovanje poteka tudi z Osnovno šolo Mengeš, kar se je še posebej izkazalo ob gradnji nove telovadnice in pri izvedbi nekaterih sanacij po letošnjih poplavah. Verjamem, da se bo dobro sodelovanje enako izkazalo pri projektu prostorske preureditve OŠ Mengeš, kjer prav tako nastopamo kot izvajalec in kjer se bliža pričetek izvedbe del.«

Pripravljalna gradbena dela se bodo predvidoma začela izvajati že decembra 2023.

Miha Ulčar; Foto: Občina Mengeš

Tagi