Pričela so se investicijsko vzdrževalna dela ob gradnji krožišča pri Policijski postaji Domžale

V tem tednu so se pričela investicijsko vzdrževalna dela – obnova kanalizacije ob gradnji krožišča pri Policijski postaji Domžale in sicer na Masljevi ulici, kjer poteka popolna zapora ceste. V prihodnjih dneh pa se bo pričela gradnja enopasovnega krožnega križišča. 

V ponedeljek, 25. aprila 2022 je Občina Domžale pričela z investicijsko vzdrževalnimi deli – obnovo kanalizacije ob gradnji krožišča pri Policijski postaji Domžale. Obnovili bodo 160 metrov kanalizacije na Masljevi ulici. Izvajalec del je Prenova – Gradbenik d.o.o. Dela bodo predvidoma zaključena v drugi polovici junija. Na območju investicijsko vzdrževalnih del bo popolna zapora, dostopi do objektov bodo možni skladno s prometno signalizacijo, elaboratom zapore ter odločbo Direkcije republike Slovenije za ceste. V prvi fazi bo dela izvajalo komunalno podjetje, po enem tednu pa se jim na gradbišču pridruži podjetje KPL d.o.o., ki je izvajalec gradnje krožišča pri Policijski postaji Domžale, v imenu Direkcije RS za infrastrukturo.

Pri Policijski postaji Domžale bo zraslo enopasovno krožno križišče

Na območju semaforiziranega križišča Ljubljanske, Kamniške in Masljeve ceste bo kmalu zraslo novo enopasovno krožno križišče, z namenom umirjanja motornega prometa, povečanja prometne varnosti ter pridobitve dodatnih zelenih površin ob vozišču. Investitor ter nosilec gradnje je Ministrstvo za infrastrukturo – DRSI ter Občina Domžale kot soinvestitor.

V zvezi z investicijo so nam na Občini Domžale povedali, da je na na sredini vsakega priključnega kraka predviden prometni otok, namenjen za postavitev vertikalne prometne signalizacije ter varnemu ustavljanju pešcev in kolesarjev, ki prečkajo priključni krak krožnega križišča. Predvideno je tudi odvodnjavanje krožnega križišča, od koder se bo vsa padavinska voda stekala po vozišču v nove betonske jaške z vtokom pod robnik. Vzpostavljena bo tudi prevezava iz obstoječih kanalov in s tem bo ta ukrep pripomogel predvsem k razbremenitvi hidravlično preobremenjenega obstoječega kanalizacijskega sistema.

Celotna gradnja bo potekala od aprila do avgusta letos, stroški bodo znašali skupaj z meteornim odvodnjavanjem okoli 500.000€. Izvajalec krožnega križišča bo KPL d.o.o. Ljubljana, meteorno kanalizacijo bo gradila Prenova-Gradbenik d.o.o. Ljubljana-Šentvid, nadzor nad gradnjo bo vršil PROCTOR d.o.o. Trzin.

Miha Ulčar; Foto: Uroš Juračič

Komentarji uporabnikov
Tagi