Pričela se je rekonstrukcija lokalne ceste skozi naselje Rafolče

V tem tednu se je pričela rekonstrukcija lokalne ceste skozi naselje Rafolče (LC 072041 Rova – Dolenje – Šentvid). Rekonstrukcija ceste bo potekala v dveh fazah in sicer bo prva faza zaključena v drugi polovici novembra 2022, druga faza pa v naslednjem letu, predvidoma do 30. junija 2023. 

Občina Lukovica je tudi v letošnjem letu pristopila k rekonstrukciji in sanaciji več cest v različnih delih občine, med drugim se je ta teden pričela temeljita rekonstrukcija ceste skozi naselje Rafolče (LC 072041 Rova – Dolenje – Šentvid).

Na Občini Lukovica so nam povedali, da je bila na podlagi postopka oddaje naročila male vrednosti v juliju podpisana izvajalska pogodba za rekonstrukcijo lokalne ceste skozi naselje Rafolče. Med šestimi prejetimi ponudbami je bila najugodnejša ponudba ponudnika Lavaco d.o.o., ki je za obe fazi rekonstrukcije ponudil ceno 680.065,93 eur z DDV. Uvedba izvajalca v delo je bila opravljena 16. 8. 2022, dela pa so se pričela v tem tednu.

Po besedah županje mag. Olge Vrankar bo cesta deležna temeljite rekonstrukcije, saj dela obsegajo: preddela vključno s čiščenjem terena in zavarovanjem gradbišča, izkope z drenažami, izdelava posteljice, spodnjega in zgornjega ustroja za voziščno konstrukcijo, asfaltno prevleko in robnike, odvodnjavanje z drenažami, kanalizacijo, jaški in prepusti, gradbeno-obrtniška dela, označbe na voziščih in opremo za vodenje prometa, zaščita ostalih infrastrukturnih vodov, projektantski nadzor in preizkuse ter cestno razsvetljavo.

“Veseli me, da bo tudi cesta skozi naselje Rafolče kmalu deležna prenove. Prepričana sem, da bo obnovljena cesta prispevala k večji varnosti, pa tudi k urejenemu videzu kraja,” je še povedala županja.

Popolna zapora občinske kategorizirane ceste z oznako LC072041 Rova – Dolenje – Šentvid (naselje Rafolče)

Pričetek del s popolno zaporo ceste bo potekal od ponedeljka, 5. septembra 2022, pa do predvidoma dne, 18. novembra 2022. Obvoz bo potekal po občinski kategorizirani cesti z oznako JP735951 Rova – Dolenje – Šentvid.

Na Občini Lukovica se vam zahvaljujejo za razumevanje.

Miha Ulčar; Foto: Google maps

 

Tagi