Prešernova cesta v Radomljah bo dobila novo obleko, pločnik, javno razsvetljavo,…

Pred kratkim je Občina Domžale pričela tudi z rekonstrukcijo Prešernove ceste v Radomljah; od Kulturnega doma do vključno križišča za Hudo. Lahko rečemo, da je več kot dobrodošla investicija v to cesto, kjer bo sedaj umeščen tudi nov pločnik, za večjo varnost pešcev.

Kot so nam sporočili iz Občine Domžale, ki v celoti financira to investicijo, bosta poleg rekonstrukcije ceste v cestnem telesu zgrajena dva propusta za odvod površinskih poplavnih vod, zgrajen bo pločnik in nova javna razsvetljava, ter obnovljen oziroma dograjeni vsi komunalni vodi (meteorna kanalizacija s ponikovalnicami, vodovod, PTT in elektro vodi,…). Rekonstrukcijska dela izvaja podjetje LAVACO d.o.o., Ljubljana. Rok za dokončanje del je 20. oktober 2013.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Občina Domžale
Komentarji uporabnikov
Tagi