Prenovljena Cankarjeva ulica v Domžalah

Občina Domžale je zaključila z obnovo Cankarjeve ulice v Domžalah. Dela na tej cesti so se začela v sredini aprila in sicer najprej z investicijsko-vzdrževalnimi deli na kanalizaciji, nadaljevala pa z obnovo cestišča ter ureditve meteornega odvodnjavanja vode.

Na Občini Domžale so v zvezi z investicijo povedali na Cankarjevi ulici v Domžalah povedali, da je v sredini aprila z investicijsko-vzdrževalnimi deli na kanalizaciji pričel JKP Prodnik, d.o.o., ki je obnovil 111 metrov sekundarnega kanalizacijskega voda, Občina Domžale pa je nadaljevala z obnovo cestišča, v sklopu katere so zamenjali spodnji in zgornji ustroj ceste, grobi in fini asfalt ter položili granitne robnike. Uredili so meteorno odvodnjavanje in zamenjali javno razsvetljavo.

Miha Ulčar; Foto: Vido Repanšek

Komentarji uporabnikov
Tagi