Prenova prostorov fizioterapije v Zdravstveni postaji Mengeš

Dolgoletna koncesionarka Mira Skitek je s svojim programa fizioterapije v ZP Mengeš prenehala z 31. decembrom 2020. Občina je skladno z zakonom pozvala Zdravstveni dom Domžale, da prevzame omenjeni program, ki ga v času prenove prostorov (začasno), od januarja 2021, izvaja v prostorih Zdravstvenega doma Domžale. Prenova prostorov za fizioterapijo se bo v Zdravstveni postaji Mengeš zaključila v februarju, potrebna oprema za fizioterapijo in skladno pohištvo pa bosta vgrajena v prvi polovici meseca marca. Zdravstveni dom Domžale bo program fizioterapije v Zdravstveni postaji Mengeš začel izvajati takoj, ko bo to mogoče.

Občina Mengeš je v Zdravstveni postaji Mengeš začela s prenovo prostorov za fizioterapijo takoj po predaji omenjenih prostorov. Po uskladitvi projekta za prenov prostorov z novim izvajalcem programa, Zdravstvenim domom Domžale, so se v mesecu januarju začela gradbeno obrtniška dela. Delno bosta prenovljeni vodovodna in električna napeljava, vgrajena bodo nova tla in izvedena druga potrebna prenovitvena dela. Po zaključeni prenovi prostora, kar bo predvidoma konec meseca februarja, se bo v prostor namestila nova oprema za fizioterapijo in pohištvo. Po terminskem planu bo oprema s pohištvom vgrajena v prvi polovici marca, program fizioterapije pa se bo v Zdravstveni postaji Mengeš začel izvajati v drugi polovici marca oziroma v začetku meseca aprila.

Avtor: Tina Drolc; Foto: ZP Mengeš

Komentarji uporabnikov
Tagi