Predstavitev dobrih praks: Občina na obisku v občini Domžale in Centru za mlade

Danes dopoldan je na Centru za mlade Domžale potekala predstavitev dobrih praks. Zbrane je najprej nagovorila organizatorka dogodka ga. Maja Hostnik, direktorica Mreže MaMa, podžupanja Občine Domžale mag. Renata Kosec in direktorica Centra za mlade, ga. Tinkara Koleša. Ga. Hostnik je na začetku na kratko predstavila vlogo mladinske mreže in projekte, podžupanja je pozdravila predstavnici Občine Rogaška Slatina in Slovenska Bistrica, ki so se srečanja udeležile, da bi pridobile čim več potrebnih informacij o tem kako v praksi delujejo centri za mlade.

Predstavila je načine, kako mlade vključiti v lokalno skupnost, predstavila prakse v občini Domžale in izpostavila, da je Center za mlade izredno pomemben pri vključevanju mladih v naši občini. Predstavila je strategijo za mlade in plane za prihodnost. Direktorica centra je udeležence seznanila z nalogami in delom Centra za mlade in izpostavila, da se trudijo, da čim več mladih iz ulice dnevno povabijo v njihove prostore, kjer pripravljajo raznovrstne vsebine.

V nadaljevanju so predstavnice gostujočih občin izpostavile težave in izzive s katerimi se v svojih občinah soočajo, ga. Hostnik, podžupanja in direktorica centra pa so z njimi delile svoje dragocene izkušnje in odgovarjale na vprašanja.

Ob prijetnem pogovoru so vse navzoče ob koncu srečanja sklenile, da so pridobile veliko novih informacij in idej, predvsem članice občin Rogaška Slatina in Slovenska Bistrica, ki se z vzpostavljanjem centra oziroma enot za mlade šele soočajo. Strinjale so se, da je potrebno na področju dela z mladimi narediti še veliko, se osredotočati na javne razpise in mlade čim bolj vključevati v lokalni prostor, saj je njihov glas izjemno pomemben.

Avtor: Občina Domžale; Foto: Alenka Klinar

Komentarji uporabnikov
Tagi