Poteka še zadnja etapa rekonstrukcije Prešernove ceste v Radomljah

V teh dneh poteka še zadnja (tretja) etapa rekonstrukcije Prešernove ceste v Radomljah. Rekonstrukcija ceste, ki bo trajala predvidoma do konca meseca avgusta 2014, poteka na odseku od križišča Hudo proti Arboretumu do občinske meje z občino Kamnik.

Trenutno je ta cesta na odseku kjer potekajo dela, popolnoma zaprta za ves promet. Kasneje pa bo vzpostavljen enosmerni promet. Prav tako so urejeni obvoz, sporočajo iz Občine Domžale. Ob tem pa vse uporabnike prosijo za strpnost in dosledno upoštevanje prometne signalizacije v času gradnje.

Dela na Prešernovi cesti v Radomljah obsegajo rekonstrukcijo vozišča z obojestranskim pločnikom in novo javno razsvetljavo ter meteornim kanalom za odtok površinskih voda. Vrednost del znaša 172.361,43 EUR z DDV, izvajalec del je ELICOM d.o.o. (vodilni partner) in Mapri proasfalti d.o.o. Doslej vsa dela potekajo po predvidenem terminskem planu gradnje. Izvajalci pa se ob tem zahvaljujejo prebivalcem na tem območju za pomoč in strpnost.

S to zadnjo etapo bo imela Prešernova cesta v Radomljah v celoti novo podobo. Rekonstrukcija Prešernove ceste in izgradnja pločnika poteka vse do meje z občino Kamnik, približno 150 metrov od vhoda v Arboretum. Od občank in občanov smo dobili kar nekaj vprašanj, zakaj se ne zgradi pločnik vse do vhoda v Arboretum. Ob tem je potrebno povedati, da pa je za ta del pristojna Občina Kamnik, zato smo nanjo naslovili vprašanje o morebitni izgradnji pločnika na tem odseku.

Iz Občine Kamnik so nam odgovorili, da na območju Volčjega Potoka trenutno izvajajo projekt »Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik«, in sicer urejajo omrežje na centralnem delu vodovodnega sistema v Kamniku in na južnem delu območja Šmarca – Volčji Potok. Za omenjena projekta kandidirajo tudi za nepovratna kohezijska sredstva.

V nadaljevanju so iz Občine Kamnik povedali, da v kolikor pridobijo nepovratna sredstva, se bo v okviru tega projekta predvidoma izvedla še navezava vodovoda na črpališče Hudo, kar bo izvedeno v novo predvidenem pločniku do meje z Občino Domžale. V tem primeru, bodo sredstva za prestavitev ceste in hkratno gradnjo s pločnikom zagotovili v okviru proračuna naslednje koledarsko leto. Načrti za dograditev ceste in ureditev pločnika so izdelani že dalj časa, vendar so žal vezani na razpoložljivost občinskega proračuna in na prioritetne naloge občine. Kot že rečeno, upajo na pridobitev nepovratnih kohezijskih sredstev za izvedbo kanalizacijo in vodovoda in hkratno rešitev ceste, še sporočajo iz Občine Kamnik in dodajajo, da bodo natančnejše informacije o tem lahko podali proti konce tega leta oziroma v začetku naslednjega.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Občina Domžale
Komentarji uporabnikov