Poročilo o intervenciji ob nevarnosti poplav v občini Domžale (26. in 27. 10. 2023)

Po obvestilu Regijskega centra za obveščanje Ljubljana o nevarnosti poplav 26. in 27. oktobra 2023, je bila že v sredo, 25. oktobra, ob 12. uri aktivirana operativna sestava Občinskega štaba za Civilno zaščito, Center za zaščito in reševanja ter vsa prostovoljna gasilska društva in enote za tehnično reševanje. Javna gasilska služba je vzpostavila stik tudi z Občino Kamnik, na zvezi so bili tudi domžalska županja in župani sosednjih občin. »V intervenciji je sodelovalo 104 reševalcev in 36 vozil, dežurstvo odgovornih in nadzor stanja na terenu izvajamo še naprej«, je povedal poveljnik Občinskega štaba za civilno zaščito Domžale Marko Žagar.

Potem, ko je bila Občina Domžale v sredo, 25. oktobra 2023, dopoldan obveščena o nevarnosti poplav v prihodnjih 24-ih urah in so bile aktivirane odgovorne službe in enote, sta se v četrtek, 26. oktobra 2023, sestali vodstvo Centra za zaščito in reševanje in Občinski štab za Civilno zaščito, ob 15. uri pa so gasilske enote pričele z organiziranim nadzorom vodostaja Kamniške Bistrice in njenih pretokov, ki je bil zagotovljen tudi v noči na petek.

Po mirni noči so gasilci v petek, 27. oktobra, nadaljevali z nadzorom vodostaja, poostren pa je bil nadzor poškodovanega mostu na Viru. Stanje na terenu si je dopoldan ogledal tudi domžalski podžupan Borut Ernestl. Kamniška Bistrica je v predelu Bišč začela spodjedati že poškodovani breg, o čemer je štab civilne zaščite takoj obvestil rečnega nadzornika, družbo Hidrotehnik d.o.o., ki je prevzel nadzor nad to lokacijo. Na območju Nožic pa je bil preko HNG d.o.o. postavljen nasip, ki je preprečil razliv vode na naseljeno območje.

Koordinacijo vseh zaščitno-reševalnih ukrepov je prevzel Občinski štab Civilne zaščite Občine Domžale, Center za zaščito in reševanje Domžale pa organizacijo operativnih enot na terenu in izvajanje tehnično-reševalnihukrepov. Nadzor vodostaja Kamniške Bistrice in njenih pritokov izvajajo gasilci Gasilske zveze Domžale, PGD Domžale- mesto, PGD Študa, PGD Stob – Depala vas, PGD Jarše – Rodica, PGD Ihan, PGD Pšata – Dragomelj, PGD Radomlje, PGD Homec, PGD Rova, PGD Dob, PGD Vir, PGD Žeje – Trojica in PGD Studenec. Podjetje HNG d.o.o. je prevzelo izvajanje protipoplavnih tehničnih ukrepov in sodelovanje pri polnjenju protipoplavnih vreč za operativne ekipe. Gradbeništvo Peter Korošec s.p. je izvajalo protipoplavne tehnične ukrepe in zagotovilo prevoze peska. Občinska redarska služba je izvajala nadzor pri polnjenju protipoplavnih vreč, ki je potekalo v četrtek na parkirišču pri cerkvi na Viru pod koordinacijo Centra za zaščito in reševanje Domžale.

Vodstvo Občine Domžale se vsem sodelujočim iskreno zahvaljuje za požrtvovalnost. Županja mag. Renata Kosec pa izpostavlja, da je v ogrožajočih situacijah povsem neprimerno, da se posamezniki obračajo na pristojne službe z lažnimi klici, ki ovirajo delo gasilcev in drugih enot za zaščito in reševanje. Ti se odzovejo na vsak klic, s ciljem pomagati, izrabljanje tega pa lahko škoduje drugim, dejansko potrebnim pomoči.

Štab Civilne zaščite Občine Domžale

 

Tagi