Pokopališča v občini Domžale

Bliža se 1. november, dan spomina na mrtve, ko se v Sloveniji tradicionalno množično podamo na grobove. Mnogi običajno že predhodno poskrbijo, da so grobovi očiščeni in lepo urejeni ter posajene mačehe, ki so postale že kar stalnica ob tem dnevu.

V občini Domžale imamo enajst pokopališč, in sicer v Domžalah (Žale), Šentpavlu, Pšati, Ihanu, Dobu, Sveti Trojici, Škocjanu, Krtini, Radomljah, Rovah in Homcu. Vsa našteta pokopališča so v upravljanju Javnega podjetja Prodnik d.o.o., ki je tudi izvajalec javne službe pokopališče in pogrebne dejavnosti ter urejanja pokopališč v občini Domžale in občini Mengeš.

V JKP Prodnik skrbijo za redna vzdrževalna dela, kot je košnja travnih površin, obrezovanje drevja in okrasnega grmovja, urejanje poti in okolice mrliških vežic, posipavanje s peskom, ravnanje peska po dostopnih poteh ter na platoju pred mrliškimi vežicami, odmetavanje snega in soljenje pozimi, ter odstranjevanje odpadkov z javnih površin. Redno skrbijo tudi za to, da so klopi, namenjene obiskovalcem, funkcionalne.

Prav tako skrbijo za reden odvoz odpadkov. Na vseh pokopališčih se nahajajo tudi zabojniki za ločeno zbiranje odpadkov, zato v JKP Prodnik prosijo vse obiskovalce pokopališč, da odpadke odlagajo v zabojnike, v katere sodijo glede na njihovo sestavo.

V novem delu pokopališča v Ihanu se po novem nahaja tudi prostor za raztros pepela.

Zaposleni JKP Prodnik se na vsa pokopališča odpravijo vsakodnevno, kjer opravijo pregled in kakšna nujna dela, kot je razpihovanje listja v jesenskem času. Na ogled domžalskih pokopališč smo se odpravili tudi mi, kjer smo istočasno izvedeli, kaj vse novega je bilo postorjenega pred časom ter kaj se načrtuje v prihodnosti.

Pred nekaterimi pokopališči se tako po novem nahajajo prostori, kjer obiskovalci lahko privežejo svojega pasjega ljubljenčka, saj table pred pokopališči opozarjajo, da je njim na pokopališče vstop prepovedan. Prav tako so uredili prostore za parkiranje koles.

Nov poslovilni objekt na Pšati.

Na Pšati so pred kratkim dobili nov poslovilni objekt, ki ga bodo uporabljali tudi za pokopališče Šentpavel. Na Rovah pa so ravno začeli z deli, tako da bo v prihodnjem letu tudi tam stal poslovilni objekt. Poleg domžalskega pokopališča, je prostor za raztros pepela dobilo tudi ihansko pokopališče in sicer v novem delu pokopališča. Na Homcu pa bodo še pred letošnjim prvim novembrom obnovili veliki oporni zid pod cerkvijo.

Žal pa ne moremo mimo dejstva, da nepridipravi zadnje čase svoja nečedna dejanja opravljajo tudi na pokopališčih, predvsem na domžalskem, saj je bilo v zadnjem času z nekaterih grobov odtujenih kar nekaj delov, kot so podstavki za sveče in vaze, v katerih se nahaja baker in ostale kovine. Upravljavec pokopališča je o tem že obvestil policijo, ki sedaj izvaja redne oglede.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Miha Ulčar, Primož Hieng
Komentarji uporabnikov
Tagi