Podžupanja mag. Renata Kosec ob mednarodnem dnevu starejših: “Želimo ustvariti prostor novih priložnosti”

Ob mednarodnem dnevu starejših na Občini Domžale pripravljajo brošuro s programi za starejše. V oktobru bo izvedena delavnica za pripravo akcijskega načrta za integrirano dolgotrajno oskrbo v občini.

Mag. Renata Kosec, podžupanja Občine Domžale, je na svetovni dan starejših izpostavila izdajo posebne brošure, v kateri bodo svoje programe predstavila društva, ki na območju občine ponujajo starejšim priložnosti za kulturno in športno delovanje oziroma za druženje, povezovanje in (so)pomoč. »V času po epidemiji se starejši počasneje vključujejo v družbo, zato jim želimo na enem mestu predstaviti programe, ki jih zanje podpira Občina oziroma, ki se izvajajo na območju občine«, je pojasnila mag. Renata Kosec, podžupanja Občine Domžale. Občina bo v mesecu oktobru pristopila tudi k pripravi akcijskega načrta za povezovanje vseh storitev in programov za starejše na območju občine ter skupaj z Inštitutom Republike Slovenije za socialno varnost pripravila akcijski načrt za integrirano dolgotrajno oskrbo v občini. Podžupanja, pa je pri predstavitvi brošure posebej izpostavila še eno smelo novost, ki jo v naslednjih letih načrtuje Občina: »Pripravljen je načrt za medgeneracijski center, za katerega se preverja umeščenost v prostor, v naslednjem letu pa bomo pričeli s pridobivanjem dokumentacije ter kasneje gradbenega dovoljenja.«

V letu 2021 smo se na Občini Domžale odločili, da bomo praznovanje svetovnega dneva starejših obeležili z izdajo posebne brošure, ki bo priložena oktobrski številki Slamnika in v kateri bodo predstavljeni programi, ki jih na območju občine izvajajo za starejše občanke in občane različna društva in organizacije. Mag. Renata Kosec, podžupanja Občine, je spomnila: »Za uspešno omejitev epidemije smo se v preteklem letu in pol vsi umaknili v svoje socialne mehurčke. Delovno aktivni posamezniki, študenti, šolarji in otroci se počasi vračamo v življenje, ki smo ga bili vajeni pred socialno izolacijo. Zdi se, da je za starejše vračanje v družbo težje, zato smo se odločili za izdajo brošure. Starejše vabim, da si jo podrobno ogledajo in se vključijo v vsaj en program.«

Občina je skupaj z Inštitutom Republike Slovenije za socialno varnost pristopila tudi k pripravi strateških podlag in akcijskega načrta za starejše v občini Domžale. Mag. Renata Kosec, podžupanja občine, je pojasnila: »Glavni namen načrta je povezava vseh institucij in društev, ki v občini delujejo na področju integrirane dolgotrajne oskrbe in omogočiti vsem občankam in občanom enak dostop do njihovih storitev oziroma programov. V mesecu avgustu smo, skupaj z omenjenimi društvi in organizacijami prejeli elektronski vprašalnik. V mesecu oktobru pa inštitut organizira konsenzualno delavnico, na kateri bomo pregledali odgovore in ugotovili, katera področja v občini bi morali še razviti, da bomo lahko občankam in občanom ponudili vse storitve integrirane dolgotrajne oskrbe ter seveda vsem občankam in občanom tudi enak dostop do njih.«

Ob svetovnem dnevu starejših je Mag. Renata Kosec, podžupanja, predstavila tudi smeli projekt Občine, načrt za medgeneracijski center. Medgeneracijski center je pomemben, ne samo za vključevanje starejših, njihovega znanja in izkušenj v družbo, ampak tudi za mlade, saj bodo z druženjem s starejšimi spoznali njihove vrednote in vrednost zanje. Ob zaključku je izpostavila: »Pričakujemo, da se bo z druženjem dveh generacij, mladih in malo manj mladih, poleg prenosa znanja, idej in energije med generacijama zmanjševal medgeneracijski konflikt in se bo ustvaril prostor novih priložnosti.«

Občina Domžale; Foto: Občina Domžale

 

Komentarji uporabnikov
Tagi