Podružnična osnovna šola Krašnja bo dobila novo učilnico, zaključena sanacija ceste Javorje – Log

Med letošnjim poletjem v občini Lukovica poteka kar nekaj investicij v javno gospodarsko in družbeno infrastrukturo. Kot smo že pisali na našem portalu, sta na OŠ Janka Kersnika Brdo s pridobitvijo uporabnega dovoljenja zaključeni rekonstrukcija in preureditev stare telovadnice v nove učilnice. Nove prostore, ki so tudi že opremljeni z notranjo opremo, so slavnostno odprli na občinski prireditvi ob dnevu državnosti.

V prvih dneh meseca julija je Občina Lukovica pričela z izvedbo ureditve nove učilnice v Podružnični osnovni šoli Krašnja za kombinirani oddelek. Gradbeno-obrtniška dela, katere vrednost znaša 20.350,32 €, bodo zaključena do konca julija 2022, oprema v višini 2.766,90 € pa bo v učilnico nameščena do sredina avgusta 2022.

V zvezi s projektom ureditve nove učilnice v Podružnični osnovni šoli Krašnja nam je županja mag. Olga Vrankar povedala, da bo v učilnico preurejen del avle, s čimer bo vsaj nekoliko omiljena trenutna prostorska stiska šole. “Šola je srce in temelj vsake družbene skupnosti in tega se na Občini Lukovica zavedamo. Ves čas strmimo k temu, da bi našim otrokom tako v matični šoli kot v obeh podružničnih šolah zagotavljali ustrezne prostorske pogoje, saj se zavedamo, da le-ti omogočajo kvaliteten učni proces ter seveda zadovoljstvo vseh uporabnikov, ki te prostore uporabljajo vsakodnevno,” je poudarila županja.

V učilnico bo preurejen del avle, s čimer bo vsaj nekoliko omiljena trenutna prostorska stiska šole.

V minulih dneh se je zaključila tudi sanacija najbolj poškodovanih odsekov na cesti Javorje – Log, katere skupna vrednost znaša 73.463,39 €. Dela so obsegala: preddela vključno s čiščenjem terena in zavarovanjem gradbišča, izkope z drenažami, izdelava posteljice, spodnjega in zgornjega ustroja za voziščno konstrukcijo, asfaltno prevleko, odvodnjavanje z vzdolžno in prečno drenažo ter projektantski nadzor.

Županja nam je povedala, da je Občina Lukovica tudi v letošnjem letu pristopila k sanaciji več cest v različnih delih občine, med drugim tudi na cesti Javorje – Log. Po besedah županje takšne investicije omogočajo nemoten potek prometa in izboljšujejo prometno varnost v občini.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Občina Lukovica

Komentarji uporabnikov
Tagi