Podpis konzorcijske pogodbe za projekt Zeleni prehod

Županja Občine Domžale mag. Renata Kosec, županja Občine Lukovice mag. Olga Vrankar in župan Občine Trzin Peter Ložar so v petek, 12. aprila 2024, v Domžalah podpisali pogodbo o ustanovitvi konzorcija z namenom skupnega sodelovanja na javnem razpisu za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih.  

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je marca letos objavilo javni razpis za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih za obdobje 2024 do 2026 za projekte z najmanj 1000 kWp nazivne moči nove naprave za proizvodnjo električne energije. Občine Domžale, Lukovica in Trzin posamično ne izpolnjujejo tega pogoja, zato so se odločite sodelovati in oddati skupno prijavo na razpis.

Občine Domžale, Lukovica in Trzin so podpisale kozorcijsko pogodbo za izvedbo projekta izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije z namenom skupne prijave na javni razpis za pridobitev finančnih sredstev iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost in razvojnega področja Zeleni prehod, s katero se urejajo tudi medsebojne pravice in obveznosti v primeru uspešne vloge na javni razpis. V pogodbi je predvidena izgradnja sončnih elektrarn v domžalski občini na OŠ Venclja Perka, OŠ Domžale, OŠ Ihan, OŠ Dob in OŠ Preserje pri Radomljah ter Zdravstvenem domu Domžale v skupni moči 881,76 kWp, v Lukovici na Vrtcu Medo, OŠ Janko Kersnik, na Občini Lukovica in POŠ Blagovica v skupni moči 345,70 kWp in v Trzinu na OŠ Trzin in v enoti Palčica Vrtca Trzin v skupni moči 220,80 kWp.

Občina Domžale je kot vodilni konzorcijski partner pooblaščena, da do 15. aprila 2024 odda skupno vlogo za pridobitev finančnih sredstev za investicije v sončne elektrarne, s katerim bodo  pogodbene partnerice znižale stroške električne energije in z zelenim prehodom dosegle večjo energetsko samozadostnost.

Celotna ocenjena vrednost investicije projekta Zeleni prehod, ki predvideva izvedbo energetskih ukrepov v roku enega leta (2024/2025), je po stalnih cenah 1.410.424,00 EUR brez DDV, oziroma 1.720.717,30 EUR z DDV, pri čemer konzorcij pričakuje 75-odstotno subvencijo pridobljeno preko Javnega razpisa za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021) Ministrstva RS za okolje, podnebje in energijo.

Investicijski program za projekt Zelenih prehod je v četrtek, 11. aprila 2024, na izredni seji potrdil tudi Občinski svet Občine Domžale.

Avtor: Občina Domžale; Foto: Občina Domžale

Sorodna novica:

Občinski svet Občine Domžale potrdil Investicijski program za Zeleni prehod

Tagi