Plačljivo parkiranje ureja tudi dostopnost do parkirnih mest v mestnem središču Domžal

Če se kdaj po opravkih odpravljate v središče Domžal z avtomobilom, dobro veste, da je skorajda “misija nemogoče” najti prosto parkirno mesto. Takšno stanje je v prvi vrsti tudi zaradi tega, ker je domžalska občina ena izmed redkih občin, ki še nima urejenega plačljivega parkiranja. Za večjo dostopnost parkirnih mest v središču je županja mag. Renata Kosec s sodelavci pripravila Odlok o določitvi parkirnin na javnih površinah v občini Domžale, ki ga je občinski svet v prvem branju sprejel na zadnji seji. 

Po besedah mag. Renate Kosec, županje Občine Domžale je naslednji korak za vzpostavitev mestnega središča s katerim se bomo lahko identificirali, ureditev parkirišč in sistema parkiranja v centru Domžal: “Predlog sistema smo pripravili do konca aprila, nato pa ga v začetku maja v obširni anketi preverili pri občankah in občanih tudi na terenu – poleg telefonske in spletne ankete smo za mnenje posebej vprašali tudi uporabnike makadamskega parkirišča pri Tušu in obiskovalce Zdravstvenega doma Domžale.” Občanke in občani so podprli predlog za ureditev parkirišč z uvedbo plačljivega parkiranja. Predlog z dvema parkirnima režimoma so podprli tudi svetnice in svetniki, ki so podali tudi nekaj dopolnitev. “Tehtne predloge bomo vključili v končni predlog. Ko bo sistem parkiranja dokončno oblikovan in sprejet na seji Občinskega sveta Občine Domžale, ga bomo podrobno predstavili tudi občankam in občanom,” je dodala županja.

Pomemben del pozornosti županje mag. Renate Kosec je urejanje mestnega središča občine Domžale s katerim bi se lahko identificirali vsi občani in občanke. Po ureditvi Kolodvorske ceste, obeh avtobusnih postaj in ploščadi ob veleblagovnici, je občina pristopila k urejanju makadamskega parkirišča ob tržnici. Analiza je pokazala, da površine za parkiranje uporabljajo prebivalci centra Domžal, zaposleni v centru Domžal ter uporabniki upravnih in gospodarskih storitev.

Pomemben del pozornosti županje mag. Renate Kosec je urejanje mestnega središča občine Domžale s katerim bi se lahko identificirali vsi občani in občanke. (Foto: Občina Domžale)

Pri pregledu različnih možnosti za ureditev sistema parkiranja je bil konec aprila oblikovan predlog, ki so ga v anketi v začetku maja potrdili tudi občanke in občani Domžal ter v enaki meri tudi stanovalke in stanovalci centra Domžal. V manjši meri pa plačljiv sistem parkiranja podpirajo prebivalci drugih občin, ki so uporabniki parkirišč in so bili prav tako vključeni v anketo.

Predlog sistema plačljivega parkiranja je bil predstavljen tudi svetnicam in svetnikom Občinskega sveta Občine Domžale, ki so potrdili Odlok o določitvi parkirnin na javnih površinah v občini Domžale v prvem branju. Javne parkirne površine so z odlokom razdeljene na »cono 1« in »cono 2«. S prometom in parkiranjem so najbolj obremenjene Ljubljanska cesta, Kolodvorska ulica, Ulica Matije Tomca in Masljeva ulica, ki so v odloku določene kot »cona 1«, vsa ostala območja Občine so določena kot »cona 2«. Odlok o določitvi parkirnin na javnih površinah v občini Domžale uvaja plačljivo parkiranje in sicer za »cono 1« v višini 0,60 evrov za vsako začetno uro parkiranja. V odloku je opredeljeno tudi plačljivo parkiranje za »cona 2«, ki pa ostaja zaenkrat brezplačna. Odlok predvideva, da bo parkiranje plačljivo od ponedeljka do petka, od 7.00 do 17.00, ob sobotah, nedeljah in praznikih parkiranje ostaja brezplačno.

Mag. Renata Kosec je pojasnila: “Ocenjujemo, da bo plačljivo parkiranje delno zmanjšalo tudi količino motornega prometa v samem centru Domžal. Predvsem pa bo omogočilo obiskovalcem Zdravstvenega doma Domžale in drugih institucij oziroma organizacij, ki v večjem deležu koristijo parkirna mesta manj kot dve oziroma štiri ure, da bodo v mestnem središču lahko našli prosto parkirno mesto, brez danes rednega iskanja parkirnega mesta, na širšem območju centra.”

Miha Ulčar

 

Komentarji uporabnikov
Tagi