Otroke v Krtini prvega septembra čaka mavrični svet

Otroci, ki obiskujejo Podružnično šolo v Krtini, bodo imeli prvega septembra še dodaten razlog za veselje, da se bo pričelo novo šolsko leto. Njihovo dosedanje šolsko poslopje je namreč dobilo nov moderen prizidek, z vsem kar spada poleg. Istočasno se jim bo na prvi šolski dan v sosednjem novozgrajenem objektu pridružilo še 90 malčkov v novem vrtcu Mavrica.

V teh dneh se je zaključila ena izmed večjih investicij Občine Domžale v Krtini, kjer so na novo zgradili vrtec in prizidek k Podružnični šoli Krtina. Investicija, ki je bila vredna 2.793.761,30 EUR obsega dva novozgrajena objekta, ki sta med seboj povezana s podzemnim hodnikom. Med objektoma pa se nahaja asfaltirano igrišče. V prvem objektu, ki je s hodnikom povezan z obstoječo šolo, sta v prvem nadstropju dve učilnici, kabineta, zbornica in sanitarije. V pritličju pa razdelilna kuhinja, jedilnica in večnamenski prostor.

Drugi objekt je namenjen predšolski vzgoji in so ga poimenovali vrtec Mavrica. V pritličju se nahajajo trije oddelki, namenjeni otrokom prve starostne skupine s pripadajočimi prostori (večnamenski prostor, kabineti, sanitarije). V prvem nadstropju pa se nahajajo trije oddelki za kombinirano ali drugo starostno skupino s spremljevalnimi prostori. Prav tako so v objektu zgradili tudi balkone, ki jih bodo lahko uporabili za različne aktivnosti.

Dela so se začela septembra 2013 in zaključila konec meseca julija 2014. Sledila je montaža opreme in pridobitev uporabnega dovoljenja. Dela je izvedlo podjetje Razvojni zavod d.d. Trzin. Poleg gradnje vrtca so zaradi učinkovite izrabe energije energetsko sanirali tudi stavbni ovoj na podružnični šoli Krtina. Za potrebe novih objektov so zgradili nov elektro priključek iz TP Krtina do objekta. Istočasno je zgrajen NN elektro vod in javna razsvetljava. Cesta je po posegu obnovljena v celoti. Izvajalec del je podjetje KPL, d.d. vrednost del je 106.000 EUR.

Pred začetkom obratovanja so si danes novozgrajena objekta ogledali podžupanja Občine Domžale Andreja Pogačnik Jarc, direktor občinske uprave Edvard Jelšnik, vodja investicije Sonja Spruk iz Občine Domžale, direktor Razvojnega zavoda d.d. Trzin Janez Končan, arhitekt objektov Tomaž Stražar, ravnateljica Vrtca Urša Martina Pančur, ravnateljica OŠ Dob Barbka Drobnič ter še nekatere učiteljice in vzgojiteljice.

Krtina je z investicijo dobila izredno lepa objekta in seveda boljše pogoje za osnovnošolce, ki bodo sedaj še bolj z veseljem hodili v šolo. Z novim vrtcem pa se bo s prvim septembrom občutno zmanjšala prostorska stiska predšolskega varstva v občini Domžale.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Miha Ulčar
Komentarji uporabnikov
Tagi