Okrogla miza o izgradnji novega doma za ostarele v Domžalah

Vodstvo Doma upokojencev Domžale je skupaj s Svetom zavoda spoznalo, da se njihov dom že desetletja sooča s prostorsko stisko in omejeno uporabnostjo. Objekt se trenutno razprostira na dobrih 7000 kvadratnih metrov in je bil zgrajen že pred 40 leti. Zato danes ne more nuditi več možnosti uporabe kot jo je v preteklosti. Dejstvo je, da zgradba doma zaradi svoje dotrajanosti ne more več opravljati svojega osnovnega poslanstva. Zato je bilo potrebno izpostaviti dejstvo, da poleg oskrbovancev zaradi predolgih čakalnih vrst in zastarelosti objekta tudi njihovi svojci doživljajo neizmerne stiske. Iz podatkov, ki jih je na okrogli mizi povedala direktorica Doma upokojencev Domžale mag. Nataša Zalokar, namreč izhaja, da je bilo v mesecu v marcu 2022 kar 977 evidentiranih prošenj za sprejem v v njihov dom, od tega 250 aktualnih prošenj, pri čemer ni bilo niti enega razpoložljivega prostega mesta.

V Knjižnici Domžale je v četrtek, 21. aprila 2022, v organizaciji mag. Tomaža Deželaka, podžupana Občine Domžale potekala okrogla miza na temo izgradnje novega Doma za ostarele Domžale. V sredini marca je Občinski svet Občine Domžale namreč sprejel sklepe, ki odpirajo pot v načrtovanje gradnje novega Doma upokojencev Domžale. Predlog preselitve je pripravilo vodstvo Doma v sodelovanju s Svetom zavoda, še zlasti s predsednikom zavoda, ki prihaja iz kvote Slovenske Demokratske Stranke. Okrogle mize v Knjižnici Domžale so se poleg mag. Tomaža Deželaka, ki je vodil pogovor, udeležili še mag. Nataša Zalokar, direktorica Doma upokojencev Domžale, Rado Gladek, kandidat za poslanca SDS, mag. Julija Herle, kandidatka za poslanko SDS ter Feliks Lampret, predsednik Društva upokojencev Dob.

Okrogla miza je potekala v smeri izgradnje novega doma. Predmet investicije je izgradnja novega, potrebam uporabnikov prilagojenega, energetsko učinkovitega, sonaravno in trajnostno naravnanega in v skladu z najsodobnejšimi normativi in standardi opremljenega doma starejših v Domžalah, s čimer bi se izboljšala kakovost mreže socialno-varstvene infrastrukture v občini in širši regiji.

Direktorica Doma upokojencev mag. Nataša Zalokar je po uvodnem pozdravu mag. Tomaža Deželaka, podala nekaj dejstev o sedanjem domu. »Dejstvo je, da je dom danes, kljub izrednemu trudu vodstva, primeren pretežno za oskrbovance, ki niso gibalno ali kako drugače ovirani, ni pa primeren za dnevno oskrbo starejših in za t.i. hospic dejavnost kot tudi osebe, ki imajo težave s sluhom. Kar je glede na starostno strukturo prebivalstva izredno pereče,« je povedala direktorica, ki je v nadaljevanju naštela številne ovire, ki so se še najbolj pokazale v teh epidemioloških časih, primanjkuje pa jim tudi kadra. Že več kot leto dni imajo razpise za dodatne delovne kadre, pa jih ne dobijo. Mogoče kdo pride za nekaj časa, pa tudi ta odide. Zato bi bilo potrebno uvesti drugačen plačni sistem, saj bi z večjo plačo pa vseeno kdo od delavcev ostal dlje časa.

Glede na vse navedeno je tako prišlo do logične povezave med državo in lokalno skupnostjo. Ker je občina lastnica parcel na Rodici je bilo ugotovljeno, da je izgradnja novega doma, v skupni izmeri preko 8200 kvadratnih metrov, praktična in izvedljiva. Občina bo zato predlagala spremembo Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN). S sprejetjem spremembe se bo lahko na izbrani lokaciji tako pričela izgradnja  novega doma in posledično preselila dejavnost obstoječega doma, ki bo starejšim osebam nudil oskrbo, ki jo nujno potrebujejo. Zato je treba posebej izpostaviti, da bo dom na novi lokaciji umeščen v bolj mirno in sprejemljivo okolje, kjer bo lažje prihajalo do medgeneracijskega srečanja in bolj sproščenega udejstvovanja saj se v bližini nahaja tudi osnovnošolski zavod, vrtec, trgovina in tudi gostilna.

Novi dom bi obsegal tri tipe bivalnih enot: splošno enoto, enoto za stanovalce z demenco in drugimi sorodnimi stanji in začasno enoto, ki bi se lahko uporabljala za t.i. rdečo cono. V skladu z idejno zasnovo projekta je predvideno 52 enoposteljnih skupne površine 773,61 m2  in 52 dvoposteljnih sob skupne površine 946,39 m2. Skupaj je predvidenih še šest apartmajev in dementni oddelek z 12 posteljami. V novem objektu je predviden tudi oddelek za gluhoneme uporabnike s skupaj 12 posteljami. Investicija pomeni tudi vitalizacijo območja, kjer se namerava izvesti investicija, ki ob tem predstavlja infrastrukturno in vsebinsko povezanost obstoječega prostora ter hkrati zagotovitev središča zdravega načina življenja predvsem starejšega prebivalstva v Občini Domžale in širše. V pogovoru sta nekaj besed povedala tudi kandidata za poslanca SDS. Mag. Julija Herle, ki je med drugim poudarila: »Slovenci smo v povprečju vse starejši, povečuje se tudi delež starejših od 65 let. Danes moramo razmišljati o jutrišnjem dnevu.« Rado Gladek pa je med drugim povedal: »To bo še en odlični dosežek Vlade ob sodelovanju z lokalno skupnostjo. Čas je, da usmerimo pogled v prihodnost in skupaj pomagamo najbolj ranljivim.«

V novem domu starejših bo prostor tudi za knjižnico, saj knjige bogatijo naš besedni zaklad, vplivajo na posameznike in skupino ter nam pomagajo razumeti širšo družbo. Skupaj z Domom upokojencev Domžale pa Knjižnica Domžale uspešno sodeluje že več let, saj skupaj pripravljajo srečanja Alzheimer caffe, kjer se velikokrat zvrstijo priznani zdravniki iz področja demence.

V povezavi z vsem povedanim pa se izpostavlja vprašanje izvedljivosti. Zato si je treba naliti čistega vina in povedati, da je projekt izvedljiv samo s sodelovanjem lokalne skupnosti in Vlade. Zato se bo morala občina pri svojih postopkih zanesti tudi na bodoče poslance, Rada Gladka in mag. Julijo Herle, v kolikor bosta izvoljena, kot tudi na Svet zavoda. Kot morebitna parlamentarna predstavnika bosta s svojim glasom zagotovo ključno vplivala na izvedbo projekta.

Okroglo mizo si lahko ogledate v zgornjem videu.

Avtor: Miro Pivar; Foto, video: Miro Pivar

Tagi