Odprtje saniranega plazu na občinski cesti Špitalič–Dolina

Župan Matej Slapar je včeraj popoldan skupaj s predsednikom Krajevne skupnosti Špitalič Markom Drolcem s simboličnim prerezom traku uradno odprl saniran plaz na občinski cesti Špitalič–Dolina. Dogodka so se udeležili tudi predstavniki občinske uprave in izvajalcev del, novo pridobitev pa so pozdravile krajanke in krajani Krajevne skupnosti Špitalič oziroma kraja Dolina. 

V poletnih mesecih leta 2021 se je začela ena od zahtevnejših sanacij zemeljskih plazov v naši občini. Gradnja je zajemala izgradnjo dveh kamnitih zidov v dolžini 26,5 metra in 10,60 metra ter pilotne stene v dolžini 29,60 metra. Uredilo se je odvodnjavanje na vseh treh odsekih občinske ceste, za izgradnjo pilotne stene je bilo treba izvrtati 30 pilotov globine 6,5–9,5 metra.

V času gradnje smo poskrbeli za prenos znanja na študente geologije, ki so si pod vodstvom profesorja ogledali delo na gradbišču. Zavedamo se, da je prenos znanja na študente izrednega pomena, zato smo jim na terenu predstavili načrte PZI in tehnologijo gradnje.

Občina Kamnik je na podlagi pogodbe o sofinanciranju zemeljskega plazu, s strani Ministrstva za okolje in prostor pridobila delno povrnjena sredstva v višini 74.100 evrov, končna vrednost investicije pa je znašala 96.300 evrov. Dela je izvedlo Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o., skupaj s podizvajalcem, gradbeni nadzor je izvajal Martin Vrabec, projektno rešitev PZI pa je izdelalo podjetje Gprocom, d. o. o.

Zbrane je ob tej priložnosti sprva pozdravil predsednik Krajevne skupnosti Špitalič Marko Drolc, ki je povedal: »Gre za pridobitev za kraj. Investicijo ni peljala krajevna skupnost, zadevo je s strani Občine Kamnik vodil mag. Matjaž Srša. Če sem iskren, ko sem bil na ogledu plazu z gospodom županom, nisem verjel, da se bo zadeva izpeljala. Celotna investicija je stala dobrih 96.000 evrov, s tem, da je država zadevo sofinancirala, izvajalec del pa je bilo Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o. s podizvajalci. Ker ni bilo potrebe, sam nisem aktivno sodeloval pri tej zadeve. Predno predam besedo gospodu županu, naj izpostavim še nekaj drugega. Omenil sem novo gradnjo. V Špitaliču je problem, da smo še vedno demografsko ogroženi, manjka nam mladih. Tukaj se pojavlja problem novogradenj, zadnja nova hišna številka je stara kar 22 let. Problem so tudi prostorski načrti in ljudje odhajajo. Tudi komunalni prispevek je težava. Komunalni prispevek je tak kot je, v Špitaliču ga plačamo še vedno sorazmerno veliko. Tudi tu so ovire, da mladi ne ostajajo, hiša v Špitalič je vredna 200.000 evrov, v Kamniku pa 500.000 evrov in za mlade je treba na tem področju nekaj narediti. A danes smo tukaj zaradi saniranega plazu. Hvala vsem, ki ste pripomogli k sanaciji, da bodo krajanke in krajani Doline živeli bolj varno.«

Župan Matej Slapar pa je novo pridobitev pospremil z naslednjimi besedami: »Lepo pozdravljeni v imenu Občine Kamnik. Če bo urejena infrastruktura in urejene cestne povezave, bodo ljudje ostali na podeželju. Lansko leto smo na tem območju stopili skupaj in sanirali plaz. Lani je Občina Kamnik izvedla nujno sanacijo večih zemeljskih plazov. Poleg tega plazu smo sanirali okoli 15 plazov, ki so ogrožali občinsko cestno infrastrukturo ali vodovodno-kanalizacijsko omrežje. Naj ob tej priložnosti poudarim, da smo lani omogočili tudi delno sofinanciranje zemeljskih plazov, ki ogrožajo kmetijska, gozdna in druga zemljišča, in sicer do polovice višine stroškov sanacije oziroma največ do 5.000 evrov. Gre za ukrep, ki smo ga sicer izvajali že v preteklih letih, a smo prvič zagotovili višji delež sofinanciranja. Kar se tiče sanacije plazu, ki ga danes odpiramo, pa naj poudarim, da gre za eno zahtevnejših projektov, saj je zaradi ceste v vzponu in serpentinah plaz povzročil poškodbe nad in pod cesto na kar treh odsekih. Občina Kamnik veliko vlaga v sanacije in urejanje cestne infrastrukture, tudi na področju plazov, saj spadamo med erozijsko bolj ogroženo občino v državi. Kar nekaj cestne infrastrukture pa se ureja tudi s strani države, trenutno preko Kozjaka, kar izboljšuje kakovost bivanja v teh krajih. Na tem mestu bi pohvalil ministra Mateja Tonina, ki je pri ministru Vrtovcu zagotovil sredstva, da se je del regionalne ceste, ki poteka preko Tuhinjske doline, v veliki meri preplastila v lanskem letu (preko 5 kilometrov), nas, Občino Kamnik, pa čaka še ogromno dela tudi na področju Krajevne skupnosti Špitalič. Dovolite mi, da vam iskreno čestitam ob novi pridobitvi, s katero smo, lahko rečem, omogočili varnejše bivanje tukajšnjih prebivalcev in varnejšo pot uporabnikov občinske cestne infrastrukture.«

Avtor: Občina Kamnik; Foto: Občina Kamnik

Tagi