Odprli regionalno kolesarsko povezavo Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana

Kamničanke in Kamničani se v mesecu marcu, ob prazniku lokalne skupnosti, na številnih mestih spominjajo dediščine kamniškega rojaka, kulturnika in generala Rudolfa Maistra-Vojanova. Ob praznovanju je Občina Kamnik pripravila pester program prireditev skupaj s krajevnimi skupnostmi, javnimi zavodi, kulturnimi društvi in številnimi drugimi posamezniki. Z raznovrstnimi dogodki in prireditvami pa se spominjajo Maistrovega rojstnega dne in dediščine, ki jim jo je zapustil kamniški rojak. Spominjajo se njegovega izjemnega prispevka k ohranitvi slovenskega ozemlja in severne meje. Te dni zaključujejo praznovanje Občine Kamnik, kjer so ob raznih kulturnih prireditvah imeli tudi veliko zaključenih projektov, ki so jih z odprtji namenili v uporabo.

Zadnji dogodek v okviru praznovanja praznika Občine Kamnik, je bilo odprtje regionalne kolesarske povezave Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana, ki je v sredo, 5. aprila 2023, potekalo na Korenovi poti na Duplici. Gre za izjemen projekt, ki sega preko štirih občin, predstavlja pa velik korak v smeri, ki pelje v lepšo prihodnost saj se vsi zavedamo, da je naša odgovornost skrb za okolje, zavedanje, da je spoštljiv odnos do narave ključnega pomena in prav projekti, ki spodbujajo sonaravno gibanje so tisti, ki vsem nam to tudi omogočajo.

Odprtja regionalne kolesarske povezave so se udeležili župan Občine Kamnik Matej Slapar, župan Občine Mengeš Bogo Ropotar, župan Občine Trzin Peter Ložar, poslanec Državnega zbora Matej Tonin, predstavniki občinske uprave Občine Kamnik, svetnice in svetniki, častni občan Tone Smolnikar, predstavniki izvajalcev podjetja KPL. d.o.o., projektant Klemen Milovanovič iz Ljubljanskega urbanističnega zavoda, Antonija Novak Rojec z Ministrstva za infrastrukturo, ki je bila do nedavnega tudi skrbnica tega projekta ter Matej Gojčič z regionalne razvojne agencije LUR, ter seveda številne občanke in občani. V kulturnem programu so nastopili otroci Osnovne šole Marije Vere, ki ustvarjajo in se udejstvujejo v okviru šolskega kulturno umetniškega društva Verine zvezdice pod vodstvom Alenke Merkus. Poleg otrok so nastopile tudi ljudske pevke Predice iz Kamnika in ljudski godec Jože Jagodic. Prireditev je vodila Barbara Božič.

Župan ima v vsaki občini zelo odgovorno vlogo, ki jo lahko dobro izpolnjuje le z odprtostjo za napredek, s sodelovanjem, z vizijo. Ob odprtju kolesarske povezave so se združili kar trije župani sosednjih občin, ki delujejo v tej smeri in so vsi zaslužni, da je projekt uspel. Občine Kamnik, Mengeš, Trzin in Ljubljana so uredile novo regionalno kolesarsko povezavo od Kamnika do Ljubljane v skupni dolžini 13.735 metrov. Kolesarska povezava deloma poteka po vozišču, deloma pa ločeno od ostalih udeležencev prometa. Na novo zgrajena je v dolžini 6.506 metrov. Začne se v občini Kamnik (v Podgorju/na Duplici) in poteka čez Mengeško polje vzporedno z regionalno cesto do krožnega križišča v Mengšu. Nadaljuje se skozi središče Mengša po Slovenski cesti do južnega krožnega križišča, kjer zavije proti zahodu ter v nadaljevanju poteka skozi naselje Loka pri Mengšu proti Trzinu. V občini Trzin poteka skozi industrijsko cono. Na koncu industrijske cone prečka Štajersko cesto na obstoječem semaforiziranem križišču in v nadaljevanju poteka po obstoječi kolesarski stezi. V Mestni občini Ljubljana se zaključi na križišču Dunajske in Štajerske ceste, od koder poteka naprej že obstoječa kolesarska povezava skozi Črnuče. Projekt prebivalcem vseh štirih občin omogoča varno, udobno in hitro potovanje s kolesom med kraji. Projekt Kolesarska povezava Kamnik–Mengeš–Trzin–Ljubljana sta sofinancirali Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Po krajšem nagovoru vseh treh županov in Barbare Strajnar, ki je skrbela za projekt na Občini Kamnik, so župani Matej Slapar, Bogo Ropotar, Peter Ložar in poslanec Državnega zbora Matej Tonin prerezali trak in s tem uradno odprli kolesarsko povezavo Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana. Ponosni in navdušeni smo, da smo dobili in sedaj tudi uradno odprli kolesarsko povezavo Kamnik – Ljubljana. Da pa bomo pripomogli k trajnostni mobilnosti pa vas vse spodbujamo k uporabi le-te. Saj veste: “Vsi na kolo za zdravo telo.”

DCIM100GOPROGOPR4671.JPG

V prvi vrsti gre zahvala za to pridobitev občinam Kamnik, Mengeš, Trzin in Mestni občini Ljubljana, Regionalni razvojni agenciji Ljubljanske urbane regije, Ministrstvu za infrastrukturo ter direkciji za ceste RS za infrastrukturo za pomoč in usmeritve pri izvajanju projekta, podjetju Ljubljanski urbanistični zavod d.d., ki je izdelalo projektno dokumentacijo, še posebej odgovornemu projektantu Klemnu Milovanoviču, podjetju SL Consult d.o.o., ki je izdelalo investicijsko dokumentacijo, izvajalcem del KPL d.o.o. za kvalitetno izvedbo gradbenih del, posebna zahvala za dobro sodelovanje gre Andreju Goršiču in Anžetu Setnikarju, izvajalcem strokovnega nadzora Borisu Božičniku iz podjetja Singrad d.o.o., izvajalcem zasaditve vegetacije med kolesarsko povezavo Arboretumu Volčji Potok, Občina Kamnik pa izreka največjo zahvalo vsem lastnikom zemljišč, po katerih poteka kolesarska povezava. Le zaradi njihovega sodelovanja je Občina Kamnik lahko izvedla uspešen projekt.

Avtor: Miro Pivar; Foto, video: Miro Pivar

Tagi