Odprli prenovljeno cesto skozi naselje Rafolče

Lokalna cesta skozi naselje Rafolče je več kot dvajset let klicala po novi preobleki in bolj varni ureditvi. Prenova ceste in pripadajoče infrastrukture, se je pričela lansko jesen, potekala pa je v dveh fazah. V prvi fazi je bilo obnovljenega cestišča v dolžini 300 metrov, v drugi fazi pa 280 metrov. Ob temeljiti rekonstrukciji ceste, katere investitor je bila Občina Lukovica, je bil zgrajen tudi enostranski pločnik za pešce, meteorna kanalizacija, prenovljena javna razsvetljava ter zgrajen elektro kabelski vod. Rekonstrukcijo ceste je izvajalcu del, podjetju Lavaco d.o.o., uspelo zaključiti dva meseca pred rokom.

V sredo, 26. aprila 2023, je bilo v naselju Rafolče slavnostno. V organizaciji Občine Lukovica in Krajevne skupnosti Rafolče je potekalo odprtje prenovljene ceste skozi naselje Rafolče. Zbor za slavnostni dogodek je potekal nad Barletom iz smeri Vrhovlje, od koder je povorka ob zvokih Godbe Lukovica krenila po obnovljeni cesti skozi naselje do znamenja v Rafolčah. Na čelu povorke je bila kočija z narodnimi nošami, županjo mag. Olgo Vrankar in župnikom Bernardom Rožmanom, sledili so ji krajani in gostje ter nato še starodobni motocikli članov AMD Lukovica, prenovljeni Ford T Touring Marka Kvedra in gasilci z gasilci PGD Prevoje z gasilskim vozilom.

V uvodu slavnostne prireditve, ki jo je vodila Ana Kveder, je župnik župnije Brdo, Zlato Polje, Češnjice in Krašnja Bernard Rožman blagoslovil prenovljeno cesto, nato je sledil pozdravni nagovor koordinatorja del Marjana Kvedra ter govor Janeza Bernota, ki je spremljal rekonstrukcijo ceste.

Zbrane je nagovoril predsednik Krajevne skupnosti Rafolče Viktor Jemec, ki predstavil predstavil razvoj njihove krajevne skupnosti in pa tudi načrte, ki jih imajo v prihodnosti: »Krajevna skupnost Rafolče je lokalna skupnost, ki predstavlja prebivalce Rafolč, Vrhovelj, Dupeljn in Straže. Ustanovljena je bila 24. septembra 1967 v nekdanji občini Domžale. Prizadeva si za dobrobit krajanov in izboljšanje življenjskih pogojev v lokalnem okolju. Prvi predsednik je bil Tone Jeretina, Goležev iz Vrhovelj. Stojimo na ramenih naših predhodnikov, ki so bili vseskozi zelo aktivni, iznajdljivi, veliko je bilo zidarjev in tudi drugih poklicev, ki so so hoteli hitro imeti podobne pridobitve kot ostali v okolici. S skupnim, predvsem prostovoljnim delom pri urejanju komunalnih zadev, smo uspeli zgraditi tri transformatorske postaje z omrežjem, razširili vodovodno omrežje, in sicer tako, da je vsako gospodinjstvo izkopalo 200 metrov kanala v globini 90 cm, Občina pa je plačala cevovode. Vsaka vas je imela svoj vodovod, ki so ga seveda zgradili vaščani. Pozitivno smo izpeljali prvi samoprispevek v občini Domžale za izgradnjo najbolj prometne ceste skozi vas Rafolče in delno skozi ostale vasi in tako prehiteli druge dele občine. Postavili smo javno razsvetljavo na kritičnih mestih in napeljali telefonsko omrežje, kjer je vsako gospodinjstvo skopalo 2 jami za drogove. Tudi v novi državi Sloveniji smo z našim delom in peskom iz vrhoveljskega peskokopa pomagali zgraditi na novo nekaj asfaltiranih cest, pridobili smo novo vodovodno omrežje z rezervoarjem v Vrhovljah in dotokom vode iz Žirovš. Večina gospodinjstev je pridobila kanalizacijo. Smo pa spet pred nekaj leti prehiteli večino krajevnih skupnosti v občini in pridobili po vsej krajevni skupnosti optično internetno omrežje, kar je speljal prejšnji predsednik KS Marjan Kveder. V načrtu imamo ureditev potoka Čedava, izgradnjo ceste v Straži, pločnik od Skrhanije do mrtvaških vežic in odkup zemljišča ter legalizacijo brunarice ŠTD Rafolče, da bi lahko društva in tudi krajevna skupnost pridobila svoje prostore. Naši krajani so vseskozi sledili načelu: “Ne vprašajte, kaj vaša država lahko stori za vas. Vprašajte se, kaj jaz lahko storim za svojo državo, občino, krajevno skupnost, družino …”; Kar je citat nekdanjega ameriškega predsednika Johna F. Kennedyja. Zahvala vsem krajanom, ki ste se trudili za skupno dobro, za inovativnost in prostovoljstvo. Zahvala tudi svetu KS, nekdanjima predsednikoma KS Rafolče Janezu Bernotu in Marjanu Kvedru, Občinskemu svetu, Občinski upravi, posebej pa županji mag. Olgi Vrankar, ki je podprla naše potrebe po večji varnosti in obnovi asfalta s še dodatni deli. Srečno vožnjo na rekonstruirani cesti in prijetne sprehode po novih pločnikih ter veselo praznovanje.«

Zbrane je nagovorila tudi županja Občine Lukovica mag. Olga Vrankar, ki je povedala, da jo veseli, da so se dela, ki bi se po pogodbi morala zaključiti 1. 6. 2023, zaključila dva meseca prej. »Za to gre v prvi vrsti zahvala dobro organiziranemu izvajalcu del, dobri strokovni podpori nadzornega inženirja, predvsem pa velikem angažiranju vseh lastnikom parcel ter njihovim predstavnikom, ki ste kakorkoli doprinesli k lepi in koristni pridobitvi v Krajevni skupnosti Rafolče. Želimo, si, da bo nova pridobitev pomenila dvig nivoja varnosti v cestnem prometu, predvsem pa več strpnosti in prometne kulture. Vsem želim varno vožnjo do vaših domov, naj cesta ne bo hitrostni poligon. Naj služi in nudi varnost pešcev, kolesarjev in voznikov motornih vozil. Srečno!«, je dejala županja.

Sledil je slavnostni prerez traku, ki sta ga prerezala županja Občine Lukovica mag. Olga Vrankar ter predsednik Sveta krajevne skupnosti Rafolče Viktor Jemec.

Projekt rekonstrukcije ceste skozi naselje Rafolče

Na podlagi izvedbenega postopka javnega naročila je bila dne 27. 7. 2022 podpisana izvajalska pogodba s podjetjem Lavaco d.o.o. za izvedbo Rekonstrukcije lokalne ceste LC 072041 Rova – Dolenje – Šentvid, odsek skozi naselje Rafolče. Vrednost pogodbenih del je znašala 680.065,93 EUR z DDV, izvedba je potekala v dveh fazah. Prva faza je obsegala gradnjo meteorne kanalizacije z izpustom v vodotok Tinka, novo izvedbo javne razsvetljave z modernimi led svetilkami, gradnjo enostranskega hodnika za pešce in celovito rekonstrukcijo vozišča, vključno z zamenjavo spodnjega ustroja. Ob tem je bila, v sodelovanju s podjetjem Elektro Ljubljana PR okolica, zgrajena tudi nova elektro kabelska kanalizacija. Skupna dolžina trase v prvi fazi je bila 300 metrov. Za zavarovanje vozišča pred erozijo je bilo v prvi fazi zgrajeno še 140 metrov opornih konstrukcij v obliki kamnite zložbe in v klasični betonski izvedbi.

V drugi fazi rekonstrukcije v dolžini 280 metrov pa je bila izvedena prestavitev kozolca, rušenje lesene strojne lope in enega opornega zidu. Ostala del a so bila podobna tistim v prvi fazi, se pravi gradnja meteorne kanalizacije, nadaljevanje gradnje elektro kabelske kanalizacije, nadaljevanje gradnje ustroja, gradnjo enostranskega hodnika za pešce z javno razsvetljavo ter kompletno polaganje finega asfalta za obe fazi. Ob tem je bilo potrebno izvesti še dodaten oporni zid za zavarovanje nove lokacije kozolca ter gradnjo nadomestnega opornega zidu namesto porušenega. Ta faza je bila izvedbeno zahtevnejša od prve, saj je bilo potrebno tudi zavarovati temelje starejšega stanovanjskega objekta in ob tem izvajati monitoring stanja samega objekta. Pri kozolcu so naredili tudi novo pot ob kmetiji Petek. Na celotni trasi je bilo izvedeno za 135.835,66 EUR dodatnih del, ki so obsegala gradnjo elektro kabelske kanalizacije v drugi fazi, zavarovanje temeljev in monitoring na enem izmed stanovanjskih objektov ter dve oporni konstrukciji in ploščo kozolca. Skupna vrednost del je tako znašala 815.901.59 EUR.

Avtor: Miro Pivar; Foto, video Miro Pivar

Tagi