Odobrena je finančna podpora iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in državnega proračuna za projekt “Regionalna kolesarska povezava v občini Domžale”

Smo korak bližje k strateškemu cilju občine Domžale – zmanjšanju prometa, predvsem v mestnem jedru in vzpodbuda k hoji, kolesarjenju in uporabi javnega prevoza in drugih oblik trajnostne mobilnosti.

Čeprav je počitniški utrip v mesecu avgustu »v polnem teku«, je delo v Pisarni za evropske projekte ter Oddelku za investicije potekalo v ustaljenem tempu. Prejeli smo sklep o odobritvi finančne podpore iz Evropskega sklada za regionalni razvoj s pripadajočim nacionalnim javnim prispevkom iz državnega proračuna za projekt »Regionalna kolesarska povezava v Občini Domžale«. Potrebno je omeniti, da je bilo za dosego cilja potrebnega vložiti veliko truda, v projekt so bile vpete različne službe in oddelki Občine Domžale, odkupiti je bilo potrebno številna zemljišča in jih urediti, izpeljati vse potrebne postopke na investicijah, poleg tega moramo pohvaliti tudi vse druge službe, ki so se hitro odzivale in nam s tem pohitrile številne procese.

Odobrena višina finančne podpore znaša 2.198.020,00 EUR. V okviru projekta bodo urejene novozgrajene kolesarske povezave (enostransko) v dolžini 2,08 km (od Češminove ulice do Krožne ceste), medtem ko bo skupna dolžina skupne kolesarske povezave 15,50 km (do Mestnega trga v Ljubljani). Glavni namen operacije je zagotavljanje trajnostne mobilnosti za dnevni dostop prebivalcev na delovno mesto in mesto šolanja na relaciji Domžale – Ljubljana. Z omenjenim projektom sledimo strateškemu cilju občine Domžale – zmanjšanju prometa, predvsem v mestnem jedru in vzpodbuda k hoji, kolesarjenju in uporabi javnega prevoza in drugih oblik trajnostne mobilnosti.

Oddali smo tudi prijavo na javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve novih zunanjih površin v letu 2021 za investicijo »Kolesarski poligon na Šumberku«. Na območju Šumberka bomo za kolesarje uredili poligon, kjer bo možna tudi organizirana vadba kolesarjev, ki se ukvarjajo z gorskim kolesarstvom. Z ureditvijo takšne športne površine se bodo kolesarji zadrževali na enem območju Šumberka, s tem pa bo zagotovljena tudi večja prometna varnost predvsem pešcev na tem območju. Občina Domžale s projektom sledi razvojni prioriteti »Kakovostno bivalno okolje« Razvojnega programa Občine Domžale 2012-2025, v okviru katere zagotavlja pogoje za odlično kulturno, rekreacijsko in športno ponudbo, dostopnost zelenih površin, kolesarske in peš povezave.

Za projekt »Preureditev jedilnice na OŠ Rodica« je bila oddana vloga na Javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021 – 2024. Na OŠ Rodica se je v sklopu projekta preuredila jedilnica in del kuhinje, s čimer se je pridobilo tudi potreben dodaten prostor za izvajanje učnega programa.

V teku so tudi priprave za nove prijave na evropske in državne finančne mehanizme, o katerih vas bomo redno seznanjali. Do takrat pa – prijetne dni v prostoru zadovoljnih ljudi.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija

Občina Domžale, Služba za evropske projekte

Oddelek za investicije

Foto: WakeUp Creation, Karin Božič Zupančič

 

Komentarji uporabnikov
Tagi