Obnova cestišča na Podrečju in podaljšanje spremenjenega prometnega režima

Na Podrečju se v okviru obnove cestišča trenutno zaključuje polaganje betonskih robnikov in urejanje meteornega odvodnjavanja ter pripravljanje terena za asfaltiranje.

V zvezi z investicijo na Podrečju so nam na Občini Domžale povedali, da je bilo v okviru del obnovljenih 670 metrov vodovoda, hkrati pa je bila točkovno sanirana kanalizacija. Obnova cestišča skozi Podrečje, v dolžini približno 300 metrov, vključuje zamenjavo zgornjega ustroja ceste, umestitev betonskih robnikov, ureditev meteornega odvodnjavanja ter asfaltiranje. Za umirjanje prometa na tem odseku bodo umestili hitrostne ovire. Uredili bodo tudi javno razsvetljavo z zamenjavo obstoječih svetilk. Dela izvaja podjetje Resal d.o.o. iz Vač.

“Obveščamo vas, da bo zaradi obnove cestišča skozi Podrečje, podaljšan spremenjen prometni režim delne in popolne zapore na občinskih javnih cestah Podrečje – Dob, od križišča z lokalno cesto – Litijska ulica, do mostu preko vodotoka Mlinščica (v dolžini 400 m).

Popolna zapora bo na tem delu vzpostavljena, od 26. 11. 2022 do 10. 12. 2022, od 7. do 17. ure. 

Na Občini Domžale se vam zahvaljujejo za razumevanje.

Miha Ulčar; Foto: Občina Domžale

 

Komentarji uporabnikov
Tagi