Občino Lukovico obiskala poslanec Državnega zbora Janez Cigler Kralj in evropska poslanka Ljudmila Novak

V ponedeljek, 3. aprila 2023, sta Občino Lukovico obiskala Janez Cigler Kralj, poslanec Državnega zbora, ki je na državnozborskih volitvah kandidiral v volilnem okraju, ki zajema tudi občino Lukovica in evropska poslanka Ljudmila Novak.

Sprejela ju je županja mag. Olga Vrankar, ki je v daljšem pogovoru nanizala številne projekte, ki jih je Občina Lukovica s podporo občinskega sveta uspešno zaključila (izgradnja komunalne infrastrukture, dokončanje večnamenske športne dvorane na Brdu pri Lukovici, rekonstrukcija stare telovadnice za pridobitev devetih dodatnih učilnic za prvo triado, izgradnja Društvenega doma v Krašnji, dokončanje Gasilskega doma in mrliške vežice v Blagovici …).

Županja je gostoma predstavila tudi administrativne ovire, s katerimi se Občina srečuje v postopkih načrtovanja prostorskih ureditev in na področju izvajanja investicij, ki si jih je začrtala v sprejetem dvoletnem proračunu. “Menimo, da je treba to problematiko rešiti sistemsko na državnem nivoju. Občina Lukovica še nima sprejetega Občinskega prostorskega načrta (OPN) kot temeljnega razvojnega dokumenta občine, kar pomeni veliko oviro za naše občane, ki bi želeli graditi na svojih zemljiščih. Konec preteklega leta smo imeli javno razgrnitev dopolnjenega osnutka OPN. Trenutno so v pripravi in sprejemanju stališča do pripomb javnosti, nato pa bo izdelan predlog OPN za pridobitev končnih usklajenih mnenj nosilcev urejanja prostora,” je pojasnila županja.

Pogovarjali so se tudi o nameravani gradnji stanovanjske soseske v južnem delu občinskega središča, katere investitor bo Stanovanjski sklad RS, ter o ureditvi križišča na regionalni cesti pri uvozu na to območje. V zvezi s tem se je Občina Lukovica v dogovorih z Direkcijo RS za infrastrukturo za skupen projekt, ki naj bi bil izveden čim prej.

Tako poslanec Janez Cigler Kralj kot evropska poslanka Ljudmila Novak sta županji podala roko z obljubo, da bosta po svojih močeh in v skladu s svojimi pristojnostmi nudila pomoč občini. Ker stranka Nova Slovenija v tem mandatu ni del vladne koalicije, je to mnogo težje, pa vendar, kjer je volja, je tudi pot. To pa je županja Občine Lukovica s svojo delavnostjo in pozitivno naravnanostjo že dokazala.

Miha Ulčar; Foto: Občina Lukovica

Tagi