Občino Lukovico obiskal poslanec Državnega zbora Rado Gladek

V sredo, 12. aprila 2023, je Občino Lukovico obiskal Rado Gladek, poslanec Državnega zbora, ki je na državnozborskih volitvah kandidiral v volilnem okraju, ki zajema tudi občino Lukovica.

Poslanca Državnega zbora iz poslanske skupine SDS Rada Gladka je sprejela županja mag. Olga Vrankar in mu s sodelavci občinske uprave v daljšem pogovoru predstavila številne projekte, ki jih je Občina Lukovica s podporo občinskega sveta uspešno zaključila.

Prav tako je županja poslancu predstavila nekatere tekoče in načrtovane investicije, ki imajo podlago v proračunu za leti 2023 in 2024, ki ga je Občinski svet Občine Lukovica sprejel konec meseca marca. Po besedah županje je proračun razvojno naravnan in zajema vsa področja delovanja občine. Med pomembnejšimi investicijami je tudi obnova in posodobitev šolskega športnega igrišča na Brdu, vključno ureditvijo prometa in okolice šole. Znatna proračunska sredstva so namenjena tudi obnovi vodovodnega in gradnji kanalizacijskega omrežja.

V pogovoru sta se dotaknila tudi administrativnih ovir, s katerimi se Občina Lukovica srečuje v postopkih načrtovanja prostorskih ureditev in na področju izvajanja investicij, ki si jih je začrtala v sprejetem dvoletnem proračunu. Primer takšnih administrativnih ovir je postopek sprejemanja Občinskega prostorskega načrta (OPN). Občina Lukovica namreč še nima sprejetega OPN-ja kot temeljnega razvojnega dokumenta občine, kar pomeni veliko oviro za občane, ki bi želeli graditi na svojih zemljiščih. Na tem področju se je sicer pričelo premikati lani, ko je potekala javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPN. Trenutno so v pripravi in sprejemanju stališča do pripomb javnosti, nato pa bo izdelan predlog OPN za pridobitev končnih usklajenih mnenj nosilcev urejanja prostora.

Poslanec Rado Gladek je ob obisku povedal, da ga veseli, da se je lahko podrobno seznanil s izvedenimi in načrtovanimi projekti ter tudi z administrativnimi ovirami, s katerimi se srečujejo pri svojem delu. Povedal je, da bo po svojih močeh in v skladu s svojimi pristojnostmi pomagal in nudil pomoč Občini Lukovica.

Miha Ulčar; Foto: Občina Lukovica

Tagi