Občina Moravče vse bolj razvita in zdravju prijazna

Ljubljanska območna enota Nacionalnega inštituta za javno zdravje je županu Občine Moravče posredovala podatke o stanju zdravja v občini.

Iz njih izhaja naslednje: Občina Moravče je v zadnjih letih po razvitosti presegla slovensko povprečje (Občina Moravče = 1,08, Slovenija = 1), prav tako za več kot še enkrat presega ostale dele Slovenije po prirastu prebivalstva (Občina Moravče = 9,4, Slovenija = 4,6).

Prebivalci Moravške doline so po kazalnikih bolj zdravi, kot so bili v preteklosti. Negativni izstopajoči podatki pa so še vedno naslednji:

  1. nadpovprečna stopnja prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji in tudi več bolezni, povezanih z alkoholom;
  2. višje stopnje bolezni raka in klopnega meningoencefalitisa; in
  3. skoraj za dvakrat višja stopnja samomorilnosti glede na preostalo Slovenijo.

V prihodnje bomo skupaj storili več, da se tudi ti kazalci ustrezno znižajo in Občina Moravče postane zdrava občina.

Avtor: Občina Moravče; Foto: Občina Moravče

 

Tagi