Občina Lukovica nadaljuje z investicijami na področju javne infrastrukture

Občina Lukovica nadaljuje z investicijami na področju javne infrastrukture. Trenutno poteka rekonstrukcija lokalne ceste na odseku Brdo-Čeplje, obnova javnega vodovoda na Maroltovi, Mlakarjevi in Šolski poti v Lukovici ter projekt Preureditev stare telovadnice v šolske učilnice na OŠ Janka Kersnika Brdo pri Lukovici. V kratkem pa se bo pričela izvajati rekonstrukcija ceste Čeplje-Znojile ter izgradnja enostranskega pločnika ob regionalni cesti R2-447, odsek 292 (Trojane–Želodnik). 

Občina Lukovica je pričela z izvajanjem investicije obnove javnega vodovoda na Maroltovi ulici, Mlakarjevi ulici in Šolski poti v Lukovici. V postopku javnega naročila je bil izbran izvajalec del Lavaco d.o.o., pogodbena vrednost del znaša 195.200,00 EUR z DDV. Po zaključku obnove javnega vodovoda bo izvedena rekonstrukcija Šolske poti z ureditvijo javne razsvetljave in ostale infrastrukture. Pogodbena vrednost del znaša 125.420,37 EUR z DDV.

V izvajanju je rekonstrukcija lokalne ceste LC235011 na odseku Brdo–Čeplje. V postopku javnega naročila male vrednosti je bil izbran izvajalec Resal d.o.o., pogodbena vrednost del znaša 233.784,57 EUR ur z DDV.

Zaključen je postopek javnega naročila za rekonstrukcijo ceste Čeplje–Znojile. V postopku javnega naročila je bil izbran izvajalec del Lavaco d.o.o., pogodbena vrednost del znaša 124.229,94 EUR z DDV. Predviden začetek izvajanja del je v septembru 2021.

Izveden je postopek javnega naročila za izgradnjo enostranskega pločnika ob regionalni cesti R2-447, odsek 292 (Trojane–Želodnik). V postopku javnega naročila je bil izbran izvajalec del HNG d.o.o., pogodbena vrednost del znaša 91.827,06 EUR z DDV. Predviden začetek izvajanja del je v tem mesecu.

Izvajanje projekta Preureditev stare telovadnice v šolske učilnice na OŠ Janka Kersnika Brdo pri Lukovici napreduje po terminskem planu. Po sklenjeni gradbeni pogodbi je rok za dokončanje gradbenih del do 6. 3. 2022 ter pridobitev uporabnega dovoljenja do 8. 6. 2022.

Na Občini Lukovica so v zvezi s tem projektom še povedali, da je usklajen načrt notranje opreme. V pripravi je postopek javnega naročila za izbiro dobavitelja notranje opreme (opreme učilnic, garderob …).

Miha Ulčar; Foto: Občina Lukovica

 

Komentarji uporabnikov
Tagi