Občina Lukovica in DARS podpisala pismo o nameri za ureditev lokalnega uvoza in izvoza na avtocestni bencinski servis jug ter ureditev dodatnih parkirnih površin na počivališču

Županja Občine Lukovica mag. Olga Vrankar in član uprave DARS-a dr. Peter Gašperšič sta danes, 10. novembra 2022, podpisala pismo o nameri za ureditev lokalnega uvoza in izvoza na avtocestni bencinski servis Lukovica jug ter ureditev dodatnih parkirnih površin na počivališču Lukovica za tovorna vozila v smeri Ljubljane.

Županja mag. Olga Vrankar in dr. Peter Gašperšič sta uvodoma ugotavljala, da obstaja želja in interes na strani Občine Lukovica, da se lokalnim prebivalcem omogoči dostop do bencinskega servisa na avtocestnem počivališču Lukovica jug. Že ob gradnji avtoceste, naj bi potekali pogovori med Občino Lukovica in DARS-som, da bo urejen tudi izvoz iz bencinskega servisa za potrebe lokalnega prebivalstva. Občina Lukovica je že večkrat pisno seznanila DARS s problematiko preobremenjenosti počivališča Lukovica sever v smeri Ljubljane z mirujočim tovornim prometom, zaradi česar je potrebno nujno zagotoviti in urediti  dodatne parkirne površine, kar bo prispevalo k povečanju prometne varnosti na območju počivališča.

S podpisom predmetnega pisma o nameri sta obe strani izrazili obojestranski interes po ureditvi uvoza in izvoza na avtocestni bencinski servis na počivališču Lukovica jug za potrebe lokalnega prometa do bencinskega servisa, pri čemer se DARS zavezuje, da bo predmetni projekt izvedel na lastne stroške v najkrajšem možnem času. DARS si bo prizadeval tudi k pripravi potrebne prometne dokumentacije in izvedbe širitve počivališča Lukovica sever tako, da bodo zagotovljene dodatne parkirne površine za mirujoči tovorni promet.

Po podpisu je dr. Peter Gašperšič še razgrnil načrt izvedbenih del, ki so si ga prisotni dobro ogledali, pripomb nanj pa ni bilo ne s strani Občine Lukovica kot tudi ne s strani DARS-a. Dogodku so prisostvovali tudi podžupan Vincenc Dragar, svetnica Občinskega sveta Mojca Stoschitzky in v.d. direktorica občinske uprave Katka Bohinc.

Avtor: Miro Pivar; Foto: Miro Pivar

Tagi