Občina Kamnik zavzela ničelno toleranco do odplak na Veliki planini iz koč, ki ležijo na vodovarstvenem območju – Turistično naselje

Občina Kamnik obvešča, da bo organizirala sistematičen odvoz grezničnih gošč iz območja Velike planine (iz koč, ki ležijo na vodovarstvenem območju – Turistično naselje), in sicer v obdobju med 20. in 30. junijem.

Lastniki koč, ki bodo v naslednjem tednu prejeli obvestila, lahko naročijo odvoz gošč po elektronski pošti odvozi@kamnik.si oziroma na telefonsko številko: 031/785-803. Cena sistematičnega črpanja in čiščenja odpadnih voda za posamezen objekt, na podlagi veljavnega cenika, znaša 61,76 evra (z DDV-jem). Odvoz do CČN Domžale – Kamnik bo iz proračuna financirala Občina Kamnik. V kolikor se lastniki objektov za prevzem grezničnih gošč ne bodo odločili, bodo morali najkasneje do 30. 6. 2022 na elektronski naslov odvozi@kamnik.si ali po pošti na naslov Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1241 Kamnik, predložiti potrdilo o zadnji oddaji grezničnih gošč na CČN Domžale – Kamnik.

“Vse lastnike objektov, ki se nahajajo na območju doline Kamniške Bistrice (gorvodno od zajetja Iverje) obveščamo, da bo koncesionar v mesecu juliju opravil prevzem grezničnih gošč ter pregled greznic, ki morajo biti na II. vodovarstvenem območju nepretočne (brez iztoka v okolje) oziroma morajo imeti vgrajeno komunalno napravo, ki ima vodno soglasje Direkcije za vode. Tudi lastniki objektov v dolini Kamniške Bistrice bodo v naslednjem tednu prejeli obvestilo o planiranem odvozu,” so v izjavi za javnost zapisali na Občini Kamnik.

Na območju Kamniške Bistrice bodo v naslednjih tednih nameščeni tudi trije nepropustni zbiralniki za odpadne vode, kamor bodo lahko uporabniki avtodomov spraznili vsebino kemičnih stranišč, ter tako prispevali k varovanju okolja.

Miha Ulčar

 

Tagi