Občina Kamnik nasprotuje ukinitvi Geodetske pisarne v Kamniku

S tretjim januarjem 2014, bo v Kamniku zaprla vrata Geodetska pisarna Kamnik. Po pojasnilu Ministrstva za infrastrukturo in prostor je razlog zaprtja, odhod ene zaposlene, zaradi česar Geodetska pisarna ne bo mogla več zagotavljati nemotenega poslovanja zgolj s tremi zaposlenimi.

Zaprtju Geodetske pisarne Kamnik močno nasprotujejo v Občini Kamnik. Po njihovem mnenju bi glede na številčnost zaposlenih v Geodetski upravi lahko reorganizirali eno delovno mesto. Ob tem je potrebno dodati, da je občina Kamnik geografsko in demografsko zelo raznolika, prav tako je zelo slabo je povezana z javnimi prevoznimi sredstvi.

Kot je v dopisu Ministrstvu za infrastrukturo in prostor zapisal župan Občine Kamnik Marjan Šarec, šteje občina Kamnik več kot 29.000 prebivalcev, lastniki nepremičnin so v večjem obsegu starejši ljudje. Občina Kamnik je Geodetski upravi tudi ponudila brezplačno uporabo prostorov. Prav tako so ponudili brezplačno uporabo pisarne tudi za Geodetsko pisarno Domžale. Ob tem je izpostavil tudi izkušnjo z izselitvijo Davčnega urada v Domžale, za kar se občani močno pritožujejo nad nedosegljivostjo in nedostopnostjo storitev, katere se plačujejo tudi iz njihovega davkoplačevalskega denarja.

»Glede na dejstvo, da ponujamo brezplačni najem za obe Geodetski pisarni, medtem ko v Domžalah plačujete najemnino, nas kot Občino ne morete prepričati o vaši politiki racionalno uporabljenega davkoplačevalskega denarja ter posledično večanja stroškov naših občanov za prihod v Geodetsko pisarno, zlasti v času, ko morajo vsi občani urediti podatke zaradi prihajajočega davka na nepremičnine«, je med drugim še zapisal Šarec.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Primož Hieng
Tagi