Občina Domžale zaključila drugi korak pri urejanju centra Domžal, zaključena je obnova ploščadi pred veleblagovnico

Občina Domžale je v mesecu avgustu začela z urejanjem ploščadi pred veleblagovnico, to je po ureditvi Kolodvorske ulice drugi korak pri oblikovanju centra Domžal. Mag. Renata Kosec, podžupanja, pojasnjuje: »Skupaj s posvetovalnim delovnim telesom za prostorske zadeve smo poiskali rešitve za širši center Domžal, od železniške postaje s Kolodvorsko ulico do stavbe Univerzale. Glavni poudarek je na umiku mirujočega prometa z javnih površin in preusmeritev tranzitnega prometa, kar bo omogočilo oblikovanje trgov, ulic in peš con. S tem bo center občine Domžale postal srce mesta in pridobil novo podobo, podobo s katerim se bomo lahko identificirali vsi občani.« Podžupanja je še pojasnila, da strokovnjaki opozarjajo, da so spremembe mirujočega in tranzitnega prometa dolgotrajen proces, saj zahtevajo spremembo obstoječih navad občank in občanov.

Izdelane strokovne podlage za ožji center Domžal

Stihijsko urejanje širšega centra Domžale je bilo preseženo decembra 2019, ko je občina s hipotekarnimi upnicami podjetja Tuš sklenila dogovor o nakupu delno asfaltirane površine med trgovskim delom Tuš, Zdravstvenim domom Domžale in tržnim prostorom. Po nakupu strateškega zemljišča je občina pristopila k izdelavi strokovnih podlag za ureditev ožjega centra Domžal, območja med Karantansko, Slamnikarsko in Ljubljansko cesto ter Ulico Matije Tomca. Za prebivalce območja so bile pripravljene ankete, njihove rezultate pa so uporabili za oblikovanje usmeritev za načrtovanje. Snovalci so se srečali s tremi izzivi, prvi je umik mirujočega prometa iz javnih površin in ukinitev tranzitnih prometnih povezav na območju. Drugi izziv je povezan s poenotenjem obstoječih stavb in elementov v prostoru v konsistentno urbanistično celoto, ki hkrati ponuja možnosti za njeno nadgradnjo v prihodnje.

Tretji izziv pa je ureditev odprtih javnih površin, kar bo omogočalo dodatne vsebine in programe v centru Domžal. Mag. Renata Kosec, podžupanja, je pojasnila: »Investicije, ki se na območju centra Domžal izvajajo oziroma so vključene v predloga proračuna za leti 2022 in 2023, že vsebujejo elemente, ki bodo center Domžal povezovale v enotno celoto. Nova podoba Kolodvorske ulice je bil prvi korak, drugi korak je investicija v ploščad pred veleblagovnico, ki se na podobo Kolodvorske ulice navezuje v severnem delu in z bližnjim podhodom. Ploščad pred veleblagovnico pa bo povezana tudi z naslednjo pomembno investicijo na območju centra Domžale, s širitvijo Zdravstvenega doma Domžale, katerega fasada bo sooblikovala identiteto nove peš cone vse do stavbe Univerzale in Janežičeve vile. Za osrednjo peš cono se že pripravljajo strokovne podlage in potrebni prostorski in drugi akti, ki bodo služili kot podlaga za nadaljnje aktivnosti pri urejanju centra našega mesta. Na Občini Domžale si želimo in bomo strmeli k temu, da se bo nova podoba centra Domžal oblikovala v konsenzu s stroko, občani in politiko. Želimo si, da bo občina Domžale dobila moderno urbano središče s katerim se bomo lahko identificirali vsi občani.«

Podžupanja je tudi pojasnila: »Vsi si želimo, da bi se v prihodnosti čim prej uredilo tudi območje železniške postaje. Že pred leti smo pričeli z pobudo po izgradnji več kot potrebnega podhoda pri železniški postaji, ker bi le tako lahko zagotovili varnost naših občanov in povezali mesto v celoto. Država bo tako v letu 2022 prenovila perone, zgradila podhod in protihrupno ograjo ter obnovila železniško postajo. Za realizacijo projekta je v državnem proračunu rezerviranih 11 mio evrov. Pri tem naj posebej poudarim, da se Občina Domžale strinja z investicijo prenove železniške postaje, vendar ne na račun poglobitve Ljubljanske ceste pri drugem investicijskem projektu gradnje dvotirne železnice skozi mesto. To smo jasno predstavili in povedali državi oziroma pristojnemu ministrstvu«.

Podžupanja je pojasnila tudi, da si na občini prizadevajo za nadaljnjo revitalizacijo SPB, zato so pripravili projekt za energetsko sanacijo SPB, projekt za statično presojo SPB in projekt za zagotavljanje požarne varnosti SPB. Sedaj si želijo (nadaljevati) dialog z etažnimi lastniki, saj kot občina ne smejo posegati v zasebno lastnino, lahko pa v okviru veljavne zakonodaje na tem področju ponudijo druge, za etažne lastnike zanimive rešitve.

Prenova ploščadi pred veleblagovnico je zaključena

Na ploščadi pred veleblagovnico so različni tlaki in ambienti. Osrednji del ploščadi je tlakovan s tlakovci v sivi barvi, ki oblikujejo prazen kvadrat, prostor za izvedbo različnih dogodkov.

Severni del ploščadi pred izložbo in bližnjim prehodom je z izbiro tlakovcev s posipom, ki so položeni na karo z vzorcem pletenine in postavitvijo enakih klopic kot so na Kolodvorski, navezovan na obnovljeno Kolodvorsko ulico. Z drugačnimi tlaki pa je izpostavljen tudi drugi podhod, ki se zaključuje z novim elementom v prostoru, t. i. pomolom. Ob obeh prehodih bo v kratkem postavljenih šest novih dreves, ker so bile obstoječe breze šibke in ne bi preživeli načrtovanih posegov.

Celotni ploščadi pa mehkobo doda leseno tlakovanje letnega vrta.

Mag. Renata Kosec, podžupanja je o ureditvi ploščadi pred veleblagovnico povedala: »Prenovljena ploščad je prostor za različne prireditve, za druženje, je prostor, ki ga občina Domžale nujno potrebuje. V bližini je tudi tržnica, ki ponuja številne, dobro obiskane dogodka in že s povezovanjem dogajanja bomo lahko na ploščad privabili številne aktivnosti, ki smo jih bili vajeni v preteklosti.«

Avtor: Občina Domžale; Foto: arhiv Občina Domžale

 

Komentarji uporabnikov
Tagi