Občina Domžale skupaj z Rdečim križem in Karitasom do trajnejših rešitev za brezdomce

Občina Domžale z različnimi programi skrbi za ranljive skupine med katerimi so tudi brezdomci. V dogovoru z Rdečim križem in Karitasom so zanje organizirane tudi nastanitvene enote, ki pa so bile v preteklosti postavljene kot začasne, dokler se ne bodo oblikovale trajnejše rešitve. Po nerealiziranih obljubah, da bo država pripravila enotno, nacionalno strategijo in ukrepe za njeno uresničevanje, je občina aprila 2021 pristopila k iskanju trajnejše rešitve skupaj z drugimi organizacijami in društvi, ki so aktivni na tem področju. Zaključki internega sestanka so bili v juniju na občini predstavljeni zaposlenim v Centru za socialno delo Domžale. V septembru so se skupaj s predstavniki drugih skupin, ki se dnevno srečujejo s problematiko brezdomcev, Rdečim križem Domžale, Karitasom Domžale, Policijsko postajo Domžale, ZD Domžale in drugimi srečali na Centru za socialno delo Domžale, kjer so se jim pridružili tudi predstavniki društva Kralji ulice.

Podžupanja Renata Kosec je pojasnila: »Na občini smo za namestitev brezdomcev zagotovili kratkoročno rešitev z namestitvijo v prostorih Rdečega križa Domžale in Karitasa Domžale. Ta kratkoročna rešitev se v praksi izvaja že več kot desetletje. Čas je, da v prihodnje najdemo trajnejšo rešitev, ki bo zagotavljala boljše pogoje, tako za nastanitev brezdomcev kot za strokovne delavce, ki jim lahko pomagajo pri urejanju njihovega statusa oziroma pri vračanju v družbo.«

Predstavniki Centra za socialno delo Domžale so opozorili, da za področje, ki bi urejalo status in minimalne standarde za brezdomce, v Sloveniji nimamo nacionalne strategije. V okviru lokalnih skupnosti se oblikujejo različne rešitve, tako kot v občini Domžale lokalne skupnosti sodelujejo z Rdečim križem in Karitasom ter drugim humanitarnim organizacijam. Deloma je njihovo delovanje financirano s strani lokalnih skupnosti, deloma s sredstev Centra za socialno delo Domžale.

Na sestanku so bili tudi predstavniki društva Kralji ulice, ki so opozorili, da je pomembno, da se lokalna skupnost, občina Domžale, zaveda, da so brezdomci del lokalne skupnosti. Podprli so prizadevanje, da se brezdomcem prisluhne, jim zagotovi nastanitev in prehrano ter možnost za ponovno vključevanje v družbo. Pri tem pa so opozorili, da se je potrebno zavedati, da jih je potrebno motivirati za vključevanje v družbo, vendar na način, da sami prevzamejo odgovornost zase.

Podžupanja Renata Kosec je pojasnila, da bodo skupaj s predstavniki Centra za socialno delo in drugih društev poiskali primerne rešitve za brezdomce v sklopu posebne delovne skupine. Poiskale se bodo dolgoročne rešitve, ki bodo tako kot v primerih dobrih praks v sosednjih občinah, v večji meri vključevale brezdomce, npr. da bodo sodelovali pri vzdrževanju nastanitvenih kapacitet, pripravi obrokov in izvajanju aktivnosti, ki jim bodo omogočile vračanje v družbo. Obstoječe kapacitete pa bi lahko spremenili v prehodne enote, v enote, ki bi vsem, ki bi to želeli, omogočale dokončno vračanje v družbo.

Podžupanja se je na koncu sestanka zahvalila vsem, predvsem predstavnikom Rdečega križa Domžale in Karitas Domžale za pomoč in napovedala, da bo občina še naprej podpirala njihovo skrb za ranljive skupine. V letu 2020 in 2021 je epidemija covid-19 ustvarila nove ranljive skupine, ki se poleg materialnih pogosto srečujejo tudi s psihološkimi problemi, saj je najtežje postati čez noč odvisen od pomoči drugih: »Hvala, ker za vse socialno šibke organizirate javno kuhinjo, prehranske pakete in jih osveščate o njihovih možnostih, enkratni ali redni socialni pomoči na Občini Domžale oziroma Centru za socialno delo ter o drugih ukrepih, ki jih izvaja Občina za posameznike in družine v stiski.«

Občina Domžale

 

Komentarji uporabnikov
Tagi