Občina Domžale priskočila na pomoč poklicnim gasilcem

Glede na nove potrebe in situacijo v kateri smo, je bil glavni razlog za rebalans proračuna Občine Domžale, ki so ga občinske svetnice in svetniki sprejeli na 28. seji Občinskega sveta, je na današnji novinarski konferenci povedal župan Toni Dragar.

Glavne spremembe se nanašajo na povečanja sredstev na področju investicijskega vzdrževanja, rekonstrukcij, in adaptacij gospodarske javne infrastrukture na področju oskrbe z vodo in odvajanju odpadne vode ter na področju investicij v cestno infrastrukturo.

Povečana sredstva tudi na proračunski postavki Protipožarna varnost
Poklicna gasilska enota CPV Domžale v okviru podjetja Helios deluje že štiriindvajset let, Občina Domžale pa ima s podjetjem sklenjeno pogodbo o opravljanju javne gasilske službe. Tako enota opravlja 24-urno dežurstvo in pripravljenost ter je za samo lokalno skupnost izrednega pomena. Ker so pred kratkim banke upnice večinski delež podjetja Helios prodale, je z novim lastnikom prišla tudi nova politika delovanja podjetja. Ker se je avstrijski lastnik odločil, da bo financiral samo še del poklicnih gasilcev, kolikor jih potrebujejo za požarno varovanje podjetja Helios in Color Medvode, se je pod vprašaj postavil celo obstoj poklicne gasilske enote, ki bi zagotavljala javno gasilsko službo, kot smo je bili vajeni do sedaj. Župan Toni Dragar je povedal, da se na Občini Domžale zavedajo izrednega pomena poklicne gasilske enote za lokalno okolje, zato so z rebalansom proračun namenili dodatnih 251.305 evrov za delovanje poklicne gasilske enote CPV Domžale. Ker CPV Domžale pokriva tudi občine Trzin, Lukovico in Moravče, bodo svoj del sredstev za delovanje CPV prispevale tudi preostale občine. Del sredstev pa že do sedaj prispeva država, saj CPV pokriva tudi del štajerske avtoceste s predori.

Kdo so občinski nagrajenci, kakšne so občinske investicije ter kaj vse se bo dogajalo ob občinskem prazniku pa jutri.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Miha Ulčar
Komentarji uporabnikov
Tagi