Nove pridobitve v občini Domžale!

Na današnji novinarski konferenci je župan Občine Domžale Toni Dragar, predstavil tekoče investicije v občini Domžale. Letošnje poletje je bilo namreč zaznamovano s številnimi investicijami, ena večjih pa se je ravno pričela in sicer gradnja tretjega vrtca v letošnjem letu. Po odprtju razširjenega vrtca Krtek v Ihanu, marca letos ter izgradnji razširjenega vrtca Palček na Viru (prve malčke bo sprejel 1. septembra letos), so pravkar začeli z gradnjo vrtca tudi v Krtini.

Kot je povedal Dragar, je poletni čas zaradi dopustov in počitnic najbolj primeren za nekatere večje investicije v ceste in drugo infrastrukturo, saj je v tem času manj prometa in s tem tudi manj zastojev. Vse letošnje investicije so po njegovih besedah tekle nemoteno in v predvidenih časovnih okvirih.

Vrtec Palček na Viru
Občina Domžale je zaključila s še enim pomembnim projektom na področju družbenih dejavnosti. V vrtcu Palček na Viru so se namreč zaključila gradbena dela. Uredila se je nova kuhinja, večnamenski prostor, ki v pritličju povezuje novi in stari vrtec, v nadstropju so urejeni upravni prostori. Vhodi v obstoječi vrtec so ostali, z izjemo gospodarskega vhoda, ki se je malenkost prestavil. Celotni kompleks vrtca po rekonstrukciji predstavlja skupaj 10 oddelčni vrtec s sodobno kuhinjo in zadostnimi
zunanjimi površinami ter zadostnim številom parkirišč. Otvoritev vrtca Palček na Viru bo v torek 24. septembra 2013, ob 17. uri.
Vrednost celotne investicije znaša približno 2.100.000,00 EUR.

Vrtec Krtina
Gradbena in obrtniška dela, katerih vrednost znaša 2.794.000 EUR, izvaja Razvojni zavod d.d. Gre za gradnjo dveh objektov, ki bosta med seboj povezana s podzemnim hodnikom. Med objektoma bo asfaltirano igrišče. V prvem objektu, ki bo s hodnikompovezan z obstoječo šolo, bodo v prvem nadstropju dve učilnici, kabineta, zbornica in sanitarije, v pritličju pa razdelilna kuhinja, jedilnica in večnamenski prostor.
Drugi objekt bo namenjen predšolski vzgoji. V pritličju bodo trije oddelki, namenjeni otrokom prve starostne skupine s pripadajočimi prostori (večnamenski prostor, kabineti, sanitarije), v prvem nadstropju pa trije oddelki za kombinirano ali drugo starostno skupino s spremljevalnimi prostori. Dela bodo zaključena predvidoma do konca avgusta 2014. Položitev temeljnega kamna bo v sredo 11. septembra 2013, ob 17. uri.
Vrednost investicije znaša 2.794.000 EUR

Rekonstrukcija Kolodvorske ceste v Domžalah
Kolodvorska cesta v Domžalah je dobila povsem novo podobo, kot smo jo bili vajeni. Investicijska dela so potekala od poslovalnice BKS do Železniške postaje Domžale in so obsegala: rekonstrukcijo ceste, sanacijo kanalizacije in vodovoda. Z novo ureditvijo tlakovanega pločnika in kolesarske steze je več prostora namenjenega pešcem in kolesarjem. Po novem je zasnovano poševno parkiranje z modro cono na vzhodni strani. Nameščena je urbana komunalna oprema, zasajena pa so tudi mestna drevesa. Otvoritev Kolodvorske ceste bo v času Hitovega sejmarjenja, v soboto 14. septembra 2013.
Vrednost investicije znaša 220.000,00 EUR.

Nova podoba Kolodvorske ceste v Domžalah.

Rekonstrukcija Prešernove ceste v Radomljah (od Kulturnega doma do vključno križišča za Hudo)
Poleg rekonstrukcije ceste bosta v cestnem telesu zgrajena dva propusta za odvod površinskih poplavnih voda, zgrajen bo pločnik in nova javna razsvetljava, ter obnovljeni oziroma dograjeni vsi komunalni vodi (meteorna kanalizacija s ponikovalnicami, vodovod, PTT in elektro vodi, itd.). Rok za dokončanje del je 20. oktober 2013.
Vrednost investicije znaša 480.000,00 EUR.

Obnova Rojska ceste v Domžalah
Na Rojski cesti v Domžalah je izvajalec LAVACO d.o.o. pričel z gradbenimi deli in sicer od križišča z Vegovo do križišča z Ljubljansko cesto (3. etapa). Dela obsegajo: rekonstrukcijo ceste, obnovo vodovoda ter izgradnja nizkonapetostnega omrežja. Dela bodo zaključena predvidoma v mesecu septembru 2013.
Vrednost investicije znaša 157.000,00 EUR.

Most Gaj na Škrjančevem
Nova pomembna pridobitev za občane Občine Domžale in njene obiskovalce je zagotovo izgradnja novega mostu čez Kamniško Bistrico na Škrjančevem. S tovrstno investicijo občina nadaljuje z uresničitvijo zamisli oblikovanja zelene rekreacijske osi ob Kamniški Bistrici in povezanosti domžalske in kamniške občine ter Arboretuma Volčji Potok. Most je namenjen pešcem in kolesarjem. Trenutno poteka še urejanje okolice.
Vrednost investicije znaša 300.000,00 EUR.

Novi most Gaj je povezal Škrjančevo in Preserje.

Izgradnja kanalizacije v Krtini
Kanalizacija je zgrajena v dolžini 440m, od celotne dolžine trase, ki znaša 1517m. Zgrajeni so tudi vsi projektirani podboji pod magistralno cesto in črpališče za tlačni vod. Dela bodo zaključena predvidoma v septembru 2013.
Vrednost investicije znaša 580.000,00 EUR.

Zelene oaze v občini Domžale
Ker se na občini zavedajo pomembnosti zelenih oaz, torej zelenih površin, ki nudijo občanom številne možnosti za rekreacijo in kvalitetno preživljanje prostega časa v naravi, so pričeli z gradnjo poti okoli Šumberka. Izvajalec del je ELICOM d.o.o. Investicija bo izvedena s pomočjo evropskih sredstev. Šumberk bodo obkrožale urejene poti ob Kamniški Bistrici in Rači, med brvjo v Zaborštu in mostom na Podrečju. Ozko stezico bo zamenjala 1,6 metra široka peščena pot, ki bo na pogosto poplavljenih predelih utrjena s pohodnimi kamnitimi bloki. Dostopi do vodotokov bodo urejeni s kombinacijo betona,skalnih blokov in lesa. Ob urejeni plezalni steni bomo postavili počivališča z igrali, uredili piknik prostor ob Rači, točen čas pa bo ob sončnem vremenu kazala sončna ura na vstopnem platoju ob brvi v Zaborštu.
Vrednost investicije znaša 200.000,00 EUR.

Šumberk bodo obkrožale urejene poti ob Kamniški Bistrici in Rači.

Investicije v šolsko in vrtčevsko infrastrukturo
Občina v poletnih mesecih investira tudi v obnovo šolske infrastrukture. V Osnovni šoli Preserje pri Radomljah se bo zamenjala strojna oprema v kotlovnici in energent (prehod na zemeljski plin). Kotlovnica se bo tudi gradbeno uredila. Dela, ki vključujejo energetsko sanacijo telovadnice so se pričela tudi v Osnovni šoli Domžale, kjer bo na telovadnici in veznem traktu (med telovadnico in šolo) nameščena toplotna izolacija, na veznem hodniku bodo zamenjana okna, na novo pa bo izvedena tudi streha na veznem hodniku in streha na telovadnici.

Občina Domžale je pričela z obnovo asfaltiranih igrišč pri Osnovni šoli Domžale, Osnovni šoli Rodica in Osnovni šoli Venclja Perka. Obstoječa igrišča bodo v celoti odstranjena,kjer je potrebno bo na novo zamenjan tudi spodnji ustroj, odvodnjavanje ter asfaltiranje ploščadi. Dela bodo dokončana predvidoma konec avgusta 2013.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Miro Pivar, Miha Ulčar
Komentarji uporabnikov
Tagi